מחשבון 1 - חישוב זמן הנסיעה
חישוב המהירות, המרחק והזמן באמצעות שני פרמטרים בלבד. דוגמא: כדי לחשב באיזו מהירות צריך לנסוע מת''א לחיפה כדי להגיע תוך חצי שעה בחר מחשבון מספר 3, במרחק יש להקליד 100, ובדקות יש להקליד 30 התשובה: 200 קמ''ש.

הקלד את המרחק ואת יחידות המרחק


הקלד את המהירות ויחידות המהירות


הזמן הוא: שעות דקות שניות
מחשבון 2 - חישוב המרחק לפי המהירות והזמן

הקלד את המהירות ויחידות המהירות


הקלד את זמן:
שעות דקות שניות

בחר יחידות מרחק לפני החישוב

מחשבון 3 - חישוב המהירות


הקלד את המרחק ואת יחידות המרחק


הקלד את זמן:
שעות דקות שניות

בחר יחידת מהירות לפני החישוב
אינטרנט ומחשבים