מחשבון המרת מידות טמפרטורה

המרה מצלזיוס לפרנהייט
היחס *9/5+32

Celsius - הקלד מעלות בצלזיוס


התוצאה בפרנהייטהמרה מפרנהייט לצלזיוס
היחס -32*5/9

Fahrenheit - הקלד מעלות בפרנהייט


התוצאה בצלזיוס

אינטרנט ומחשבים