מחשבון המרת שטחים
מחשב המרת מידות נוזלים
המידה לחישוב היחס התוצאה
liters * 0.26 = gallons
liters * 1.06 = quarts
liters * 2.1 = pints
milliliters * 0.034 = ounces
gallons * 3.8 = liters
quarts * 0.95 = liters
pints * 0.47 = liters
ounces * 30 = milliliters

אינטרנט ומחשבים