מחשבון המרת מידות אורך


המידה לחישוב היחס התוצאה
kilometers * 0.62 = miles
meters * 1.1 = yards
centimeters * 0.4 = inches
millimeters * 0.04 = inches
miles * 1.6 = kilometers
yards * 0.9 = meters
feet * 30 = centimeters
inches * 25.4 = millimeters

אינטרנט ומחשבים