צדק חברתי - כתב אמנה חברתית

הצטרפו גם אתם לאמנה החברתית כלכלית אפוליטית - המבוססת על עקרונות הצדק החברתי  (צדק צדק תרדוף למען תחיה - דברים טז,כ )

מאבק על צדק חברתי זה הוא של הרוב הדומם - ששומר חוק ועיקר נטל המס במדינה רובץ על שכמו -  זהו מאבק של השדרה המרכזית של החברה בישראל החרדה לעתידה הכלכלי, חשה באי צדק חברתי ואי שוויון הגובר בנשיאת הנטל. במצטבר לכך עם השנים הניכור ממוסדות המדינה הולך וגובר, קיימת החמרה ממשית וזלזול בכבוד האזרח ההגון שאינו מקבל שירותיים ראויים מהמדינה... חוק חינוך חינם שעולה ביוקר, מערכת בריאות חולה המלאה בניגודי אינטרסים וזילות חיי אדם במערכת הציבורית, משטרה לאנשי ציבור ולעשירים בלבד ועוד עניינים שיפורטו בהמשך...  כמו כן, מאבק זה לעולם לא יזכה לסיקור טלויזיוני ולעולם לא יזכה להתקבל באהדה רבה אצל חלק מחברי הכנסת, חלק מ"המקורבים לצלחת" ומקבלי ההחלטות מטעמים המנומקים בגוף העצומה -  אך מאוד סביר שאם אתה אדם הגון וישר עם עצמך הוא  כן יזכה לאהדה שלך ובכלל  יגע בלב ליבו של כל אדם סביר מהישוב. מטרת העצומה לחולל שינוי תרבותי ערכי וצודק בחברה הישראלית.

כל מהפיכה הייתה פעם מחשבה בלב איש - ועתה הגיעה השעה להוציא את מה שבלבנו - ולומר די ! די לסחטנות ! די לשררה ! – הגיע השעה לביעור השחיתות ולצדק חברתי אמתי - למהפכה חברתית !

ההצלחה בכך תלויה גם בך - רק באמצעותך - באם תעביר את תוכן כתב אמנה / עצומה זאת הלאה ותשאיר את חתימתך - נוכל בכוחות משותפים ביחד להתעדכן ולפעול - לסייע ולהביא לתיקון העיוותים בחברה הישראלית - תעבירו ותפיצו הלאה לחברים שעדיין איכפת להם מהמדינה !

 

 1. ביטול אגרת הטלויזיה - לא מוסרי לגבות אגרת טלויזיה בשנות האלפיים. אגרה הטלויזיה הינה בעצם מעין "מס גולגולת" שבעליל נראית לכל בר דעת בלתי סבירה וכאינה מתאימה לרוח משטר דמוקרטי בימנו - בפרט שאין כל זיקה בין רמת השירות לגובה תשלום.  זאת מבלי להזכיר כי מדובר במערכת לא יעילה, מנופחת בהוצאות מיותרות - ובעלת לוליאנות טכסיסנית בוטה בייחוס למונח "חסויות". אם כבר משלמים אגרה,  אזי - הטלויזיה הממלכתית אמורה להיות  נקיה מפרסומות. בפועל יש פרסומות למכביר במסווה של "שקופיות", "תשדירי שירות", "חסויות" ועוד כהנה וכהנה מכבסת מילים לתחליפי "פרסומות" - כך שדומה כי "עובדים עלינו בעיניים" וכל אדם סביר בארץ, שאינו נמנה על בעלי הפטורים למיניהם מתשלומי האגרה מבין זאת. בין בעלי הפטורים הם עובדי רשות השידור , עובדי גל"צ, עובדי הטלויזיה החינוכית. מכאן - כל עוד חלה החובה החוקית לתשלום האגרה - יש מקום לשקול את הטבת המס הזאת הניתנת לקבוצת הפטור ולחייבם בהתאם בשווי ההטבה - ע"י גילום השווי בתלוש משכורת כהכנסה נוספת - מדובר באלפי עובדים ולפיכך ניתן לפחות להעשיר את קופת המדינה בלא מעט כסף. אם רשות השידור אינה יכולה לעמוד בפני עצמה אז מוטב שתתפרק - יש לה היום תחליפים לא פחות טובים (ערוץ 2 וערוץ 10 ) שאינם גובים מאתנו אגרה מיותרת ומאוסה. יהיו מי שיגרסו כי צריך להיות שידור ממלכתי. גם לשיטתם, האגרה היא לא הדרך. למדינה הכנסות ממיסים והכנסות מהזכיינים, מהכבלים והלווין האמורים לפחות בחלקם לממן את הטלויזיה הממלכתית.  

 

 1. צדק חברתי בנושא פיקוח והקטנה של מסי הארנונה - תשלומי הארנונה שבעבר שיממשו בעיקר לפינוי האשפה ושירותים עירוניים בסיסיים - מהר מאוד טפחו וטפחו בכדי לממן מערכות מנופחות של בעלי תפקידים שונים ומשונים ברשויות, מימון הוצאות שכר מפליגות של  עובדי ציבור "בכירים" ברשויות, הטבות חסרות פרופורציה בין המגזר הפרטי למיגזר הציבורי, מימון פנסיות של עובדי הרשויות ועוד כהנה וכהנה הוצאות תמוהות ומיותרות.

יש לקצץ לאלתר את כל השמנת והקצפת שהרשויות המקומיות צברו במרוצת השנים - ולהחזיר את תשלומי הארנונה לפרופורציה הנכונה הן מבחינת הפונקציונליות אשר נועדה לה ( פינויי אשפה ) והן מבחינת הגבייה - במקום שיראו ככלי נוסף העושק ו"שודד" את התושב לאור היום ובחסות החוק. לא יתכן שראשי עיריות וחברי המועצה "נציגי הציבור" יממנו את גחמותיהם הפוליטיות - הן בלהסדיר ג'ובים מיותרים, הן בריבוי סגנים ויועצים חיצונים מיותרים, הן בהפקת אירועים סקטוריאליים לפלח תושבים מצומצם המקורב לאנשי ראש העיר ומקורביו ועוד כהנה וכהנה הוצאות מוגזמות ומיותרות שאינן אלא בזבוז כספי ציבור.   יש להקים ועדה ציבורית מסודרת ובלתי תלויה שתגדיר בחוק את תקני כח האדם ואת תקרת השכר לכל תקן ברשויות המקומיות. האחריות על חריגות תהיינה אישיות של בעלי תפקידים מוגדרים אשר ישלמו בכיסאם ומכיסם הפרטי את הקנסות הקבועים בחוק על חריגות במידה ויהיו כאלו. רק חקיקה מתאימה, אחריות אישית ואכיפת החוק יגרמו להתנהלות תקינה של הרשויות ויאפשרו להוריד את נטל הארנונה.

בין היתר יש להטיל פיקוח על גובה קנסות החניה - לא יתכן שראש עיר יקום בבוקר ויחליט להעלות מיסים באמצעות העלאת קנסות החניה. אין מדובר על חניה במקומות של נכים או במקומות המסכנים את הציבור, אלא בחניה במקומות המוסדרים ללא כרטיס חניה או בחניה על מדרכות בלילה במקומות בהם פשוט הדיירים לא יכולים למצוא חניה ברדיוס של קילומטר.

יש להגביל זאת בחקיקה. אדם שחונה ללא כרטיס חניה אינו פושע ועליו לשלם קנס סביר שמצד אחד ימנע ממנו לחזור על חניה ללא כרטיס ומצד שני לא יהווה עושק ואופורטוניזם לראשי הרשויות להעשיר את קופתם על חשבון האזרח.  ובכלל בנושא הסדרי החנייה הפושע האמיתי היא הרשות המקומית - שלא תכננה נכון את נושא החניה המקומית ולפיכך, יש מקום אף לבטל כליל את כל נושא קנסות החניה העירוניים במקומות בהן העירייה התרשלה בתכנון. ככלל ועדה מקצועית בין משרדית היא זאת שתקבע את גובה קנסות החניה ולא הרשויות המקומיות.

 

 1. צדק חברתי בקביעת שכר מינימום לחיילים בשירות סדיר  - חייל וחיילת שנותנים את השנים היפות בחייהם לטובת המדינה, ראויים לקבל מהמדינה פיצוי מהותי על כך, גם מתוקף חוק יסוד כבוד האדם וחירותו. החירות של הנער והנערה המשרתים בצבא נשללת, לא רק בשנות השירות אלה גם לאחריה בשירות המילואים - לפיכך על המדינה יש חובה לתגמל בצורה מכובדת את אותם המשרתים ולא לראות את השירות כמובן מאליו. חיילים המשרתים בצבא ובמיוחד הקרביים שביניהם, חייבים לקבל לפחות שכר מינימום + מענק מהותי שיעזור להם להשיג כל יתרון על פני אלו שלא שירתו ובזמן הזה הספיקו, לרכוש השכלה, להרוויח ולהשיג יתרון יחסי מהותי.  אם המדינה לא מסוגלת לתת שכר מינימום לחיילים - אז מוטב שתצמצם את מספר החיילים למספר חיילים שיתאפשר לשלם להם שכר מינימום. אדם המשרת בשירות חובה בצבא אינו הפקר ואין להתייחס אליו כמובן מאליו !  חייבת להיות כאן מהפיכה של ממש בתפיסה המחשבתית לגבי הניצול הבוטה של המדינה את אותם ה"פריירים" שמשרתים אותה נאמנה והיא בתמורה במקום לתגמל עושקת ועושקת ועושקת בצורה לא ראויה ואף במידה מסוימת בזויה -  לראיה - העובדות מדברות בעד עצמן - מרבית האנשים  שאינם משרתים בצבא רוכשים לעצמם יתרון יחסי עצום - הן בתקופת השירות הצבאי והן לאחריו בכך שאינם נקראים לשירות מילואים ( בתקופות הכי קשות - לימודים, מבחנים, הקמת עסקים עצמאיים וניהולם השוטף - שמראש נועדו לכישלון עקב חוסר התחשבות ממשלתית - בזמן שלא מעט מבעלי הפטורים למיניהם "חוגגים" ).

 

 1. צדק חברתי - רפורמות בשכר עובדי הקבע ותנאיהם והפנסיה הציבורית - התאמת גיל פרישה של עובדי הקבע בתפקידים הלא קרביים לגיל פרישה במשק – דהיינו: 67. התאמת תנאי שכר למגזר הממשלתי לא יתכן ש"פקיד" בקירייה שהינו על תקן כלכלן, או תפקיד משרדי, יקבל הרבה יותר כמה מעמיתו שעושה תפקיד דומה במשרד האוצר. ההטבות המופלגות שמקבלים אנשי הקבע בעת פרישתם על חשבון הקופה הציבורית אינם ראויים למדינה מתוקנת. יחד עם זאת, גזרה שונה חלה על אותם מי שמחרפים נפשם במסגרת צבא הקבע, בתפקידים קרביים כמג"דים וכמח"טים של יחידות קרביות, בקושי רואים את משפחתם ואת ילדיהם הקטנים גדלים וזאת לתקופת עבודתם בשטח.

יש לבטל ולצמצם את ההטבות המפליגות שניתנות על חשבון המיגזר הפרטי - משלם המיסים - הנושא בנטל הבזבזנות והפזרנות וההפקרות של משרד הביטחון.

לעניין זה ראו -  כתבה של שאול אמסטרדמסקי כלכליסט 9/6/2013 צה"ל מוציא בשנה 27 מיליארד שקל על כוח אדם (עיקר העלייה בעלות כוח האדם נובעת מעלייה אדירה בעלויות הפנסיה של גמלאי הצבא... עלות של 4 מיליארד ₪ בשנה ) הצבא מסבסד עלויות קייטנות (עד 75% ), עלויות גני ילדים ב 50% , מלגות ללימודי ילדים של אנשי קבע,  אחת לשנה נופש בבית מלון (בנוסף לדמי ההבראה שהם מקבלים), נקודות ספורט לרכישת ביגוד בשווי 900 ₪ לשנה, סיוע בשכר דירה של 1000 ₪ לחודש לחלק מאנשי הקבע, אנשי קבע לא נדרשים לשלם לביקור רופא מומחה, טיפול שיניים חינם, טיפול פסיכולוגי חינם כטיפולים רפואיים אזרחיים שוטפים לחלוטין (לא חלילה עקב מצב חירום, מלחמה או פיגוע) וכל אלו מתשלומי המיסים שאזרחים ישרים מן הישוב משלמים למס הכנסה ובכלל אזרח שאינו בקבע אינו זכאי.  אנשי קבע שיוצאים ללימודים בשליחות הצבא מקבלים מימון מלא לשכר הלימוד בנוסף משכורת מלאה. מי שלומד באופן עצמאי מקבל החזר של 50%.

 

כתבה של גיא רולניק דה מרקר 7/3/2013:

פנסיה של יותר מ-4 מיליון שקל למרבית פורשי צה"ל - גם בדרגי הביניים ובתפקידים המשרדיים , לבכירים יש פנסיות של כ 10 מיליון ₪ בעוד מרבית הציבור מגיע בקושי לפחות מעשירית מהפנסיות הללו. ומי אתם חושבים שממן את הפנסיות השמנות הללו ? נכון, זה אני ואתה מעמד הבניים שרובנו לא נגיע לעשירית מהפנסיות המדושנות והטופחות, אנחנו גם נצטרך לעבוד לפחות עד לגיל 67 כדי לממן להם את הפנסיות בעוד הם ברובם פורשים  בסביבות גיל 45 – אם זה לא שחיתות בכספי ציבור אינני יודע מה זה!

כתבה רלונטית נוספת, של גד ליאור (23/10/2005) ב YNET  האוצר מביא לאישור הכנסת קיצוץ של מיליארד שקל מכיסם של משרתי הקבע :

 

 

 

 

      תארו לעצמכם 1000 איש בשנה כפול  שכר לימוד + הוצאות מחיה ושכר...

      ומי בדיוק משלם את הסכומים הללו ?  למה לנו המדינה היקרה נתנה ללמוד

      באוניברטיסה או במכללה בחינם ?

 

 

 

 

 

 

 

 

חברה יקרים, אתם ודאי יודעים, שכל אלה שאינם קרביים בפועל, הם לא בדיוק משרתים אותנו... הם עובדים לפרנסתם בתנאים משופרים. הם עובדים בתנאים המפלים לטובתם באופן שאין באף חברה עיסקית בעולם או אף במשק מתוקן בעולם! העיוות החמור הזה, בסופו של דבר פוגע בעם!  מטיל נטל כבד מאוד על מעמד הביניים שלא לצורך.

 

ואם כל זה לא מספיק להם, ראו את הכתבה של אריק מירובסקי בעניין ארגון "חבר" מיום 29/11/2013  פורסם בדה מרקר: "מבצעי חבר רק מגבירים את האי שוויון בישראל" -

 יו"ר מרכז הבנייה הישראלי, ערן רולס:  "אם את או אתה אינכם שייכים לוועד העובדים המאורגן של אנשי הקבע והפנסיונרים של הצבא ומשרד הביטחון, תצטרכו לשלם על אותה הדירה עוד כ–200 אלף שקל ".  ערן בא בצדק בטענות נגד המדינה שמאפשרת למועדון צרכנות כזה להפוך למפלצת, שמנציחה את האי שוויון בישראל ומאפשרת לאנשים שמשכורותיהם והפנסיות שלהם ממומנות על ידי הציבור גם לשלם פחות על דירות, בפרט שהמבצע  נערך על קרקע של מדינת ישראל. מה נוצר לנו כאן במדינה ? אם פעם היינו אומרים שיש למדינה צבא היום הוצאות אנשי הקבע ומשרד הביטחון עלו במידה כזאת שכבר אפשר לומר שלצבא יש מדינה. בכל סבבי הקיצוצים האחרונים מרבית משרדי הממשלה נשאו בנטל, היחיד שמקבל תוספת תקציב ושהוצאותיו רק הולכות וגדלות באופן ניכר יחד עם הפנסיות והשכר הוא צבע הקבע!

ב 2013 תקציב השכר של מערכת הביטחון עמד על 18,600,000,000  (מעל 18 מיליארד ₪ ).  תקציב הגמלאות של אנשי הקבע והביטחון עלה בשלוש השנים האחרונות ב 56% ! (מתוך מאגרי המידע הממשלתיים). סידור הפנסיה שלהם מנותק מהמציאות הכלכלית של המגזר הפרטי בישראל באותה תקופה במשק (2009-2012).  כ 2500 מאנשי הקבע מקבל פנסיה חודשית של למעלה מ 30,000 לחודש. בחישוב מהיר לפי גיל פרישה צעיר (42-50) נוכל לראות כי מדובר בהוצאה ציבורית חריגה ביותר העולה על 14,000,000 ₪ לאיש קבע ! בעוד שמרבית העובדים במגזר הפרטי ולא מגיעים אפילו  ל 1,000,000 ₪ וזאת לאחר שעבד כ 25 שנה יותר.

גם שווי הפנסיות של כשליש מאנשי הקבע שנחשבות "נמוכות" ועומדות על כ 3,000,000 ₪  ויותר מהוות אפליה לאור גיל הפרישה הנמוך (42-50). קיים חוסר השוויון בולט בין מעמדו של פורש קבע לעומת אזרח שומר חוק מן השורה. אזרח מן השורה לא יכול לאפשר לעצמו את כל הפריווילגיות המופלגות שיש לאנשי קבע גם לאחר סיום עבודתו. יש לציין כי מרבית אנשי הקבע מקבלים הרבה יותר, או יותר נכון לומר שהם עולים למשלם המיסים הרבה יותר.

המגזר הפרטי שוב ושוב נושא על גבו את כל ההוצאות הללו  (בעיקר העלאת מס מעסיקים, בלו – מס על הדלק ומיסים נוספים).  

 

אז, רבותי!  די לסחטנות ! כל הכספים האלו משולמים מהכיס שלך ושלי – האבסורד שאלו הנושאים בנטל לא מקבלים שירותים וזכויות מהמדינה כמו של אנשי הקבע.

 

אין שום הצדקה לאפליה בוטה שהינה עיוות חמור הנראה לכל בר דעת - שחיתות בכספי ציבור. לנו קשה יותר להתפרנס ואם לא אנחנו, אף אחד לא ידאג לנו, לא לבריאות שלנו לא לרווחה שלנו ולא לפנסיה שלנו !

 

במדינת ישראל נוצר מצב עגום של "דמוקרטיה מדומה". אם אתה לא איש קבע או מערכת הביטחון אתה לא שווה זכויות. נהפוך הוא, מטילים עליך עוד ועוד חובות כדי לממן את השחיתות בכספי ציבור.

 

התשובה לשאלה איפה הכסף ? (השאלה של יאיר לפיד, שנבחר בזכות מעמד הביניים)

מרבית הכסף נמצא בשכר ובתנאי השכר המופלגים של עובדי מדינה הבכירים, מנכ"לים וסמנכ"לים של חברות ממשלתיות, אנשי מערכת הביטחון ואנשי צבא הקבע.

 

לפיכך:

אנו צריכים ראש ממשלה ישר ואמיץ שיגיד די! הגזמתם! ובמקום לעלות מיסים שיעשה מהלך שיבריא את המשק ויוביל מהלך של קיצוץ בפנסיות של אנשי הקבע, להפחית את ה 56% שתפחו להם בשלוש השנים האחרונות ויקצץ בשכר ובפנסיה שעלה ללא הצדקה לעומת מה שקורה במגזר הפרטי. כמו כן, ראש ממשלה שידאג להעלות את גיל הפרישה לכל עובדי המטה בצבא הקבע, במשטרה ובמערכת הביטחון לגיל פרישה הזהה לכלל האזרחים במדינה.

אנו צריכים ראש ממשלה שהוא מנהיג וערכי -  שייתן דוגמא אישית ויוביל מהלך של הממשלה והכנסת תהיה צנועה יותר בהוצאות כספי ציבור. דוגמא אישית בכך שיפחית בשכרו ושל כל ממשלתו לעד שלוש פעמים השכר החציוני במשק (מרבית העם חי מהשכר החציוני).

אנו צריכים ראש ממשלה חזק שיפחית בשכר והפנסיה של כל ה"בכירים" בשירות הציבורי. אנו צריכים לראש ממשלה הוגן  שיפעל למען כל העם ולא רק לסקטורים מסוימים.

אנו צריכים לראש ממשלה בעל תודעת שירות  - ראש ממשלה שאוהב את הציבור ורוצה לשרת את הציבור ומנחיל זאת לאנשיו ולכפופים לו. אנחנו לא זקוקים לראש ממשלה שמחפש נוחות לעצמו ושהעם ישרת אותו ואת אנשי הציבור.

אנו צריכים ראש ממשלה אמין שלא יעשה תרגילים פוליטיים לשר האוצר שלו ויעביר תקציבים מופרזים למגזרים שמגברים את אי השוויון והפערים החברתיים.

אנו צריכים ראש ממשלה רגיש שלא מנותק מהעם, אנו זקוקים לראש ממשלה שרואה את מצוקת הציבור ומסוגל להוביל מהלכים של ממש במגזר הציבורי לטובת כל העם.

אנו צריכים ראש ממשלה של כל העם תוך שהוא מחובר לעם, מדבר לעם בגובה העיניים ויודע איך לאחד את כל העם, שיודע ליצור סולידריות חברתית בין כל שכבות האוכלוסייה.

אנו צריכים ראש ממשלה אכפתי שיודע באמת מה קורה בשטח - שידאג שחוק לימוד חינם לא יעלה הרבה כסף להורים, שכל אזרח המשלם לביטוח לאומי וביטוח בריאות יקבל שירותים רפואיים ראויים ללא תשלום נוסף לביטוחים משלמים, שלכל אזרח יהיה ביטחון כלכלי, ביטחון סוציאלי , שנוכל לחיות ולהזדקן כאן בכבוד. אנו צריכים ראש ממשלה שידאג שלכל אזרח תהיה פנסיה נורמלית ולא רק לחלק ממנו. 

   

במקביל יש לפעול למען חקיקת חוק הפנסיה הציבורית הוגנת המנוהלת ע"י הממשלה (ולא חברות השקעה/ביטוח הגוזלות דמי ניהול בלי שום קשר לביצועים) - המעניק פנסיה לכל אזרח עובד במדינה שתורם להכנסות המדינה בצורה ישירה או עקיפה לפי יחס מספר שנות העבודה שלו במדינת ישראל -  הרי מה ההבדל בין קצין בשלישות  בצבא הקבע לפקידה במגזר הפרטי או פועל ייצור במפעל שעובדים  30 שנה ובגיל פרישה אינם זכאים לפנסיה ?  אלה נזרקים לכלבים ואלה חיים כמו מלכים על חשבון המגזר הפרטי שגם נושא בנטל מימון הפנסיה של המגזר הציבורי וגם  אינו נהנה מפנסיה ממשלתית. יש להקים ועדה מקצועית ממלכתית שתכין תוכנית אקטוארית כלכלית שתסדיר את עניין ההפרשות לאותה קרן פנסיה כדי שלא נעמוד בפני שוקת שבורה בעוד מספר עשרות שנים. יש לבטל כליל את נושא הפנסיה התקציבית ולעבור רק לפנסיה צוברת  ובאם הממשלה משאירה את הפנסיה הצוברת אזי עליה לתגמל בצורה סבירה את כלל תושבי המדינה שתרמו להכנסות המדינה - הווה אומר: המבחן צריך להיות מבחן התרומה למדינה בהכנסה מתשלומי מס הכנסה ולא מבחן סוג המגזר!  אחרת ניתן להבין את אותם האנשים אשר מתקוממים נגד המערכת המעוותת: "אני כל השנים משלם מס כדין בכדי לממן את הפנסיה של אנשי המגזר הציבורי שהם כלל לא טרחו להפריש לכך אפילו שקל במהלך כל שנות עבודתם ואילו אני שמגיע ל"גיל פרישה" נזרק לכלבים".

הממשלה צריכה להקים קרן פנסיה ממשלתית ישירה לאזרח - המאפשרת לחוסכים בה תשואה מובטחת של 3% בשנה (באמצעות אג"ח פנסיה מיועדות), ללא עמלות ודמי ניהול - מתוך דאגה אמתית לאוכלוסייה המתבגרת. באם ירצו החוסכים תשואה גבוהה יותר (גודל הסיכוי כגודל הסיכון) יפנו לחברות השקעה , ביטוח, בנקים, תמורת דמי ניהול -  ואז אולי תהיה תחרות אמתית ואחראית  על כספי החוסך ולא כמו היום - דמי ניהול מופקעים ביחס לביצועים העלובים ובתוך כל זאת הממשלה עוד אונסת אותנו בחקיקה להשקיע באותם בתי השקעות שברובם המכריע פשוט כושלים. אגב, נדמה כאילו אותם בתי השקעות לא ממש מתאמצים בקשר לביצועים הרי ממילא הם גוזרים את הקופון מסכום החיסכון הכולל ולא מהרווח שאותו הצליחו להשיג. יש לשנות זאת לאלתר ו/או לחליפין לאפשר לכל אחד לנהל את הפנסיה שלו באופן עצמאי בלי קשר לאותן עמלות גזל אשר נהוגות דהיום. יש להגביל את גובה העמלות ניהול קרנות הפנסיה לעשירות אחוז.

 

 

 1. צדק משפטי וחברתי בתחום מערכת המשפט (שופטים , בתי משפט , הפרקליטות) - בשנים האחרונות יש כרסום במעמדה של מערכת המשפט וזו חייבת להילחם על מנת להשיג את מלא אמון הציבור - שהינו הנכס החשוב ביותר עבורה. "אבדו לנו המוסר, הצדק והמשפט, הכבוד, האדיקות והאמונה, ואותו רגש הבושה, אשר אם הוא הולך לאיבוד רק פעם אחת בלבד, אין להחזירו  עוד לעולם" (סנקה). לנוכח המצב הקיים, יש לבצע רפורמות מרחיקות לכת, בכל מערכת המשפט. בין היתר, יש לבחון את שיטת המשפט הנהוגה בארץ מול שיטת משפט הכוללת חבר מושבעים. יש לחייב שופטים להתייחס בצורה מדוקדקת ועניינית לכל הטענות המועלות בפניהם ולא לענות רק על מה שנוח להם. יש לעשות בחינה מחודשת של פסקי דין שאינם נושאים הנמקה מפורטת - עד כדי ביטולם, לא יתכן ששופט לא ינמק את החלטתו ולא יתכן ששופטים היושבים בהרכב של יותר משופט אחד יסכמו את החלטתם ב"אני מסכים" ללא הנמקה מצדם - זה בזיון למערכת המשפט ! וזלזול בכבוד האדם באשר הוא אדם - לא לשם כך התכוון המחוקק אשר קבע כי מקרים מסוימים ידונו יותר משופט אחד - המצב החמור הזה מלמד רק על דבר אחד על הגמוניה שיפוטית וזלזול שיפוטי. לפיכך ולאור הביקורות הרבות יש לשנות את שיטת מינוי השופטים תוך שקיפות ציבורית מלאה - לרבות איסור מינוי לשופט עורך דין שעבר בפרקליטות המדינה ללא תקופת צינון  ארוכה וסבירה,  אחרת יש חשש ממשי שהשופט ממשיך את דרכו כתובע ולא כאדם שמסוגל לשפוט אובייקטיבית באמת - לצערנו יש לא מעט מצבים כאלו בבתי המשפט - אתם מוזמנים לשבת כצופים בכל משפט פלילי ולהיווכח בכך עד כמה מרבית השופטים "בוגרי הפרקליטות" נמצאים בדרך כלל בצד של התביעה ומסייעים לה - החל ממתן מקצה שיפורים אין סופי לתביעה וכלה    בסיוע ממשי במהלך המשפט כאילו הם היו התובעים. פגם זה עובר כחוט השני בכל הערכאות השיפוטיות - וזאת רק משום שאין הפרדה אמיתית בצורת החשיבה של הפרקליט כאשר הוא מחליף את כובעו לשופט - ולכן חובת תקופת צינון ממושכת לכל עורך דין שעובר הישר מהפרקליטות לכס השיפוט הינה חובה מוסרית ואתית ממדרגה ראשונה בחברה מתוקנת אשר יש בחובה להגביר את אמון הציבור במערכת המשפטית ולמנוע עיוותי דין ואף טרם החלו ההליכים המשפטיים - ראה למשל כתבה שהתפרסמה בעיתון הארץ ביום 13.3.05 שכותרתה "כך אושרו האזנות סתר: המשטרה חיפשה "שופט ידידותי" - והגישה הבקשה" - הבקשות לא עברו דרך המזכירות, אלא הוגשו ישירות לשופטים - בדרך זו נוצרה "פרקטיקה" של פנייה לשופטים "ידידותיים למשטרה"  אז תגידו לי אתם - עם שופטים ידידותיים כאלו למשטרה אפשר לנהל משפט הוגן ? נוצר מצב מפחיד ומבהיל שגם אם אתה חף מפשע קיים חשש ממשי שמשפטך יוטה עקב פניות בלתי פורמליות לאותם שופטים ידידותיים אשר אינן מתועדות בין המשטרה לשופטים - כמעין נוהג של דרך עבודה "חברית" עוד בהיותו עורך דין בפרקליטות -  זוהי סיבה נוספת לכך שחובת תקופת צינון של עורך דין העובד בפרקליטות המדינה חייבת להיות מעוגנת בחקיקה - ולתקופה ממושכת (לפחות 5 שנים ) ! בנושא זה ראה גם מאמר "מגעים" פרטיים בין המשטרה לשופטים "ידידותיים". יש להקים בית משפט לחוקה וחוקה לישראל בלתי תלוי במערכת המשפטית שיהיה אף ממונה על הדחת שופטים שסרחו. אחד הדברים החשובים הוא מתן אפשרות לתביעת שופט בגין רשלנות. לא יתכן שרופא מנתח מוח יהיה חשוף לתביעת רשלנות ושופט שגם הוא עוסק בדיני נפשות לא ייתן את הדין במקרה של רשלנות שיפוטית המסוגלת להרוס חיים לא פחות מאותו רופא רשלן.  מכאן לא יתכן שלשופט תהיה חסינות מוחלטת ללא מערכת בקרה וריסון חיצונית למערכת בתי המשפט - כוח נוטה להשחית וכוח מוחלט נוטה להשחית באופן מוחלט. המצב חמור עד כדי כך שהדבר מובהר היטב לכל מי שניסה לאחרונה לצאת נגד החלטת שופט ו/או לערער על החלטה שיפוטית - ו/או אף לפסול שופט - בפני הנשיא - יהיו הנימוקים אשר יהיו - המערכת המשפטית בישראל זקוקה לניעור משמעותי על מנת להחזיר את מלוא אמון הציבור.

 

 

 1. צדק רפואי בתחום מערכת הבריאות ( רופאים , בתי חולים , זילות חיי אדם ) -  בדיקה מקיפה לאן באמת נעלם הכסף? בדיקה יסודית - מי "שודד" את הקופה ? הקמת ועדת חקירה ממשלתית איך יתכן שבתקופה בה שילמנו פחות קיבלנו יותר והיום המערכת על סף קריסה. מה שקורה במספר חדרי מיון בארץ זה פשוט בזיון ומחדל!  יחס משפיל מצד חלק לא  קטן מהרופאים, וחלק גדול מאוד מצד האחיות (אחיות "רחמניות" שחוקות אשר מזמן כבר לא רחמניות הפכו לאפאטיות ואנטיפטיות לסבלן של החולים), זלזול השפלה ופגיעה בכבוד האדם הם חלק בלתי נפרד מהשגרה, זמן ההמתנה לרופא לא סביר, משך זמן הבדיקות והמתנה לתוצאות ארוך ובלתי סביר בעליל, שיקולי חיסכון מעוותים למערכת על חשבון בריאות החולה (למשל: העדפת הפנייה ל CT במקום MRI ולעיתים אף לא מפנים גם ל בדיקת CT - והתוצאה מוות של החולה), לעיתים מי שנזקק לאישפוז - אין טיפת כבוד אנושי בצורה הכי בסיסית ובאופן שמאשפזים היום במזדרונות, תרופות חיוניות נמנעות מחולים. בנוסף - יש  לאכוף את איסור שימוש במתקנים של הרפואה הציבורית לטובת רפואה פרטית על כל המשתמע מכך. לאסור בחוק תרומה של חולים בצורה ישירה ו/או עקיפה לעמותות מחקר שונות של רופאים מטפלים ומנתחים את אותם החולים או מקורביהם.

 

רפואה אפורה, רפואה שחורה וניגודי אינטרסים במערכת הרפואה הציבורית - בשנים האחרונות עקב נפילתה של הרפואה הציבורית לשפל המדרגה התפתחה לה בקצב מסחרר הרפואה הפרטית. נוצר מצב אבסורדי - אתה הולך לרופא בקליניקה הפרטית שלו... משלם.. ואז בתוך בית החולים (הציבורי) אתה מקבל יחס של רופאים מומחים. ראו מקרה שחיתות קלאסי, רופא בכיר מהמערכת הציבורית שהואשם בדרישת תשלום על ניתוח פרטי במערכת הציבורית (פורסם באתר הארץ ביום 17/07/2008 ע"י הכתב רן רזניק. זקוק לניתוח? שלם במזומן לראש המחלקה ).

רופאים "תורנים" בשרות הרפואה הציבורית, עושים לביתם וממש באותו הזמן עובדים במערכת הפרטית - אינם זמינים בפועל, בעת הצורך במקרים רבים על החולים להמתין זמן ממושך לעיתים עד למשמרת הבאה. לרופאים הבכירים אין  שום אינטרס כלכלי ישיר לעבוד במערכת הציבורית, אלא אינטרס עקיף בלבד: שמירה על יוקרה (היותו נושא תואר מנהל מחלקה בכיר בבית חולים יביא לו יותר לקוחות בקליניקה הפרטית שלו), עדכונים והשתלמויות חינם על חשבון משלם המיסים, התנסות ושיפור המיומנות ברפואה ציבורית. אך עם הזמן,  יש יותר ויותר ניגודי אינטרסים. כמעט כל מי שהולך לרופא פרטי שעובד במערכת הציבורית יודע את זה, אתה משלם לרופא בקליניקה הפרטית שלו, ולאחר מכן אותו רופא פרטי נותן לך יחס מועדף בתוך הרפואה הציבורית. יש לעשות לזה סוף! רופאים פרטיים אסור להם לעבוד במערכת הציבורית! לא יתכן שירקדו על שתי חתונות - זה ניגוד אינטרסים מובהק שפוגע באנשים שאין להם אמצעים, או באזרחים הגונים מן השורה שמשלמים מידי חודש אלפי שקלים למערכת הבריאות כמס בריאות - הדבר יוצר יחס מפלה והופך את הרפואה הציבורית למושחתת!

כדי למנוע את ניגודי האינטרסים מובהקים אלו, הדרך היחידה לשים סוף לרפואה האפורה והשחורה - על הרופאים להחתים שעון נוכחות וחשוב מכך - יש לאסור בחקיקה על רופא שעובד כרופא פרטי לעבוד גם כרופא במערכת הציבורית!

נחצו כל הקווים האדומים -  המצב כל כך אבסורדי שיש שר"פ (שרותי רפואה פרטיים) בתוך המערכת הציבורית!!! יש חולים שממתינים זמן ארוך לניתוח מפני שבתוך אותה תשתית ומשאבים (מקום, עובדים וחדרי ניתוח) של בית חולים הציבורי, מתנהל במקביל בית חולים פרטי - הדבר יוצר מצב בלתי נסבל בעליל הן מבחינת היחס הרפואי, משך ההמתנה לתור,  הטיפול וסוג הטיפול. ניגוד האינטרסים וההתנהלות המבישה  מעוררת בי בחילה וגועל מהמערכת הבריאות הנוכחית! וכעס רב על משרד הבריאות איך בכלל אפשר לדבר הזה לקרות?!

 

איבוד הרגישות לחולה, חמלה, האנושיות, אטימות במערכת הרפואה הציבורית - דבריה של ורד הורביץ בתו של מנכ"ל טבע, אלי הורביץ ז"ל, אמרה בהספד לאביה, איש יקר, מה שרובינו לצערי הרב, יודעים כבר מזמן : "בשעות עירותך האחרונות ראית את פניה המכוערות של המדינה. במשך שעות ארוכות המתנת שיגיע רופא למחלקה בה שהית ומצבך הלך והידרדר. ספגת עלבונות מאח אטום לב, שיירה ארוכה של רופאים הגיעה בסוף, אבל זה כבר היה מאוחר מדי. האטימות הזו חייבת להיפסק" (פורסם בדהמרקר ביום 26/11/2011 ע" הכתב רוני לינדר גנץ , ורד הורביץ דורשת בדיקה חיצונית לאירועים שקדמו למות אביה). יאמר לזכותה שהבת של הורביץ, שהיא הציפה את מצוקת האזרח הקטן, מנגד נחשפה גם פניה של הרפואה המכוערת והמושחתת בישראל, הבחנה ואפליה בטיפול הרפואי בין אזרח לאזרח.

 

אפליה בטיפול הרפואי בין חולה לחולה - במדינת ישראל יש חולים ויש חולים. יש חולים שזוכים ליחס מועדף בגלל היותם, שרים, חברי כנסת, פוליטיקאים, סלבז, הפנייה של רב ידוע, ויש אותך ואותי. הגדיל לעשות מנהל בית חולים ממשלתי שיבא, תל השומר שהכריז על כך בלי שום בושה (מתאר רוטשטיין את מה שהוא רואה כטיפול הראוי לאדם במעמדו של אדם מיוחס:

"נערך הצוות לטיפול מיוחד באלי, ידיד קרוב שלנו, אדם מיוחד וערכי שכולנו הערכנו ואהבנו. בשעות אחר הצהריים המוקדמות הוא הוכנס לחדר בודד ולמחלקה צורף אח נוסף על-ידי הנהלת הסיעוד כדי שתתאפשר השגחה מוגברת יותר באלי"... "לדאבוני, כמנהל המרכז הרפואי נבצר ממני ללוות את אלי במהלך אשפוזו כפי שאני נוהג תמיד לעשות במקרים דומים" מתוך דה מרקר 25/11/2011 לא היה כשל בטיפול באלי הורביץ). הדבר מתבטא בעיקר בקיצור משמעותי של זמני התורים בכל פעולה רפואית, בליווי מקרוב של הרופאים והמנהלים הבכירים, ביתר תשומת לב מחלקתית, חדר לבד, טיפול במכשור הטוב והמתקדם ביותר והפחות מסכן את החולה (למשל: MRI ולא CT) ועוד. יש לשים לתופעה הזאת סוף , כי מדינה שבה לא כל האזרחים שווים בטיפול הרפואי להם האזרחים זכאים על פי החוק יוצרת ומזמינה מרמור, תסכול ותגובות אלימות של מטופלים ובני משפחותיהם. לפיכך, יש לסווג אפליה בין מטופלים כעבירה פלילית! (גם היום ניתן להגיש תביעה בגין אפליה והפרת חובת אמון, אך סיווגה כעבירה פלילית תמגר ביתר שאת את תופעת האפליה שהתדרדרה למימדים בוטים).

(מסלול VIP: כך מטפלים בתי החולים במיוחסים על חשבון החולים, פורסם בדה מרקר ביום 28/11/2011 ע"י הכתב רוני לינדר גנץ )

 

איבוד היחס האנושי בטיפול רפואי - ישנם מספר דוקטורים ופרופסורים לרפואה ובעלי תארים נוספים ונכבדים במערכת  בזמן שלא הייתי נותן להם אפילו תעודת בגרות בהתנהגות אנושית -  קודם היותך רופא תלמד להיות בנאדם - חבל שאת זה לא מלמדים בבתי ספר לרפואה ועוד יותר חבל שהמערכת כבר לא מסננת בכניסה את האנשים המתאמים ולא  מרעננת ובודקת את יכולת אנשיה במהלך שנות העבודה. לצערנו אנו נתקלים ברופאים רשלניים מאוחר מידי, לאחר שכבר נעשות עוולות ורשלנויות בלתי הפיכות - וגם אז המערכת נוטה בעיקשות להגן על מרבית אותם רופאים הלא ראויים - לא בהכרח משיקולים של טובת החולים אלא משיקולים  זרים אשר מסתכמים ברובם בעלויות הכספיות.

 

חלוקת שכר לא הוגנת ברפואה הציבורית - בעוד שהרופאים המתמחים עובדים בשכר שקרוב לשכר מינימום, המנהלים הבכירים מתנהגים בחזירות חלוקת השכר. יש להקטין בצורה משמעותית את שכר הבכירים שאינו הולם עובדים בשירות הציבורי -  ישנם רופאים במגזר הציבורי אשר עלות שכרם הינה כ 90,000 ₪ בחודש - אם הם כל כך "טובים" יש להפריש אותם למגזר הפרטי ושלא "ישדדו" לנו את הקופה הציבורית.  מיליונרים בחלוק לבן  (ראה כתבה ב YNET מיום 18/3/2005 ע"י הכתב גד ליאור) - אם לכל רופא "בכיר" כזה יינתן שכר סביר - יהיה הרבה יותר כסף במערכת ולו לפחות לתרופות שמצילות חיים ו/או שמשפרות איכות חיים שאינן נכללות בסל הבריאות משיקולי "תקציב"  ראה למשל את תרופת האווסטין - תרופת האווסטין הינה תרופה מצילת חיים לחולי סרטן המעי הגס, הגידול הסרטני השני  בשכיחותו בארץ. סוף סוף ישנה תרופה יעילה לטיפול בסרטן ובכל זאת  נאלצים החולים ומשפחותיהם להיאבק על השגתה ומימונה בעצמם - עלות התרופה היא מעל ל-20,000 ₪ בחודש. מדובר באלפי חולים ששילמו מס ביטוח  בריאות ממלכתי כפי שמחייב החוק במדינת ישראל   וכעת, בשעתם הקשה ביותר, המדינה מפקירה את חייהם. כולנו יודעים שיש את הכסף - זה רק עניין של החלטה - המאבק הזה נוגע לכולנו -  ולגבי תרופות מצילות חיים / משפרות איכות חיים נוספות.

 

פשיטת רגל של הרפואה הציבורית

עוד כתבה מעניינת המלמדת כי מערכת הבריאות בישראל מבוססת על ניגודי עניינים. אנו משלמים כל כך הרבה כספים בגין מיסי בריאות ובכל זאת נאלצים לשלם גם עבור ביטוחי בריאות משלימים – זה לא היה קורה אם לא הייתה לנו מערכת בריאות ציבורית טובה, בריאה, המספקת את התמורה עבור תשלומי המיסים הגבוהים בארץ – מס הכנסה ומיסי בריאות המטורפים... רוצה לומר שנכון להיום לאדם רגיל שאינו סלב, חבר כנסת או בעל תפקיד בכיר, יזכה לחוות ולראות שאם אינו משלם באופן פרטי הוא יראה מערכת בריאות ציבורית חולה, רעה וזוועתית!.

כמה הייתם מוכנים לשלם בחודש כדי שרופא אדיב יענה לשאלותיכם באופן ברור? כתבה של שאול אמסטרדמסקי כלכליסט 15/8/2013 .

 

 1. צדק חברתי בתחום מערכת החינוך ( גני ילדים , בתי ספר , השכלה גבוהה ) -  השקעה בחינוך מניבה את הריבית הגבוה ביותר הן למדינה והן לפרט - יש להנהיג יום לימודים ארוך כאשר המטרה הסופית לחנך את התלמיד קודם כל להיות בנאדם כפי שנאמר "דרך ארץ קדמה לתורה" - ובאופן דומה חינוך לדרך ארץ קודם לציונים והישגים יבשים בלימודים. יש לאפשר השכלה גבוהה בחינם לכלל הציבור שמעוניין בכך ולא לאפשר זאת רק לילדים של מרצים מן המניין - במקביל יש לקצץ במידה ניכרת בתקציבי המחקר הניתנים לאוניברסיטאות  מאוצר המדינה ( ולא אפרט כאן מדוע ). כמו כן, להטיל על מערכת החינוך בכל רבדיה אחריות  לא רק לחינוך דידקטי ייבש, אלא, גם חינוך ערכי  - תוך השמת הדגש על ערכים חשובים, כגון: "ואהבת לרעך כמוך", לדעת לכבד את השונה ובכלל לחנך לתרבות התנהגות בכל מקום לרבות בכביש. יש להתחיל בלימודי "התנהגות בכביש בעיני נהג לעתיד" כבר בכיתה א' כדי לסגל חשיבה והתנהגות כביש נכונות כדבר כמעט מולד - כך יגברו הסיכויים להילחם באוייב הציבור מספר 1 אשר  גוזל מאתנו הכי הרבה קורבנות וגורם לנזקים במישורים רבים בחיי היום יום - לרבות נזקים שלהם השלכות תקציביות של מיליארדי שקלים. חוק חינוך חינם - מזמן הפך להיות בדיחה גרועה - חוק חינוך חינם שעולה המון כסף - מתחיל מכך שבתחילת כל שנה ההורים נדרשים לשלם סכומים לא מבוטלים על ספרי לימוד וממשיך ב"דרישות" שונות של בית הספר - דרישות שחלקן בהוראת משרד החינוך וחלקן "מחוסר ברירה" של בית הספר בו לומד התלמיד. החינוך הציבורי בבתי הספר העל יסודי מאותת לפשיטת רגל - בשנים האחרונות יותר ויותר הורים מאבדים אמון במערכת, תלמידים להורים עשירים ואמידים יכולים להרשות לעצמם שיעורי עזר לצורך שיפור ציונים במקצועות הלימוד וכהכנה עבור מבחני בגרות ואילו תלמידים להורים עניים יכולים רק לחלום על כך. בימנו הסבירות שתלמיד מבית עני ללא עזרה או סיוע ייכנס לאוניברסיטה שואף  לאפס. בדרך זו ללא שינוי מהותי במערכת החינוך ואיכותה מדינת ישראל בכבודה ובעצמה מנציחה את הפער החברתי בין עניים לעשירים...

 אפס סובלנות לאלימות - בתי הספר הם המיקרו קוסמוס של התלמיד באינטראקציה שלו מול "הרשויות" - ברגע שהמערכת מתייחסת בסלחנות ו/או משתהה יתר על המידה התלמיד האלים מקבל על כך למעשה פרס בגין רפיסות המערכת.  יש לפעול נמרצות להשקעה במורים הן בהשתלמויות איכותיות והן בשכר - להחזיר למורים  אשר ניצבים בשורה הראשונה מול התלמידים את  הכבוד והסמכותיות לפעול בכל התוקף והחומרה בכל תופעה של אלימות  בבתי הספר עד כדי הקמת מרכזי אלימות - מרכזי נוער אלים שאליהם יוקיעו את התלמידים האלימים ולא יהיה מצב אבסורד  כפי שקורה היום - בו הקורבן הוא זה שנאלץ  לחפש בית ספר אחר - ואילו הילד האלים מקבל "פרס" בכך שלא ננקטים נגדו הליכים משמעותיים ראויים - בכלל לא יעלה על הדעת שנוער אלים לא ישלם את המחיר! והוא והוריו שלא שמו לו גבולות ונכשלו בחינוכו לא ישאו באחריות המלאה ! ילדים והורים שלא נושאים באחריות על מעשיהם החמורים שעשו - הם האנשים הכי מסוכנים לחברה ולדמוקרטיה הישראלית.

 

 1. צדק חברתי בתחום מיסוי ( מס הכנסה , הפסקת עושק מעמד הביניים )  - יש להנהיג שוויון בנקודות זכות בין גבר לאישה ( אם בשנות ה 50 המחוקק רצה לעודד נשים לצאת לעבוד - היום המצב שונה - המטרה הושגה ואין יותר טעם להמשך ההפליה. נשים רוצות שוויון ורק בשוויון חובות יביא גם לשוויון אמיתי במקומות העבודה ). יש להכיר בהוצאות מנקה ומטפלת לבית, כהוצאות מוכרות למס הכנסה - בכך הדבר ייתן תמריץ להעסיק יותר "מנקות" ויותר "מטפלות" ויצמצם את האבטלה ויגרום לכדאיות יציאה לעבודה של אותן נשים בעלות כישורים שיכולות לתרום למשק תרומה גבוהה יותר מעבודות משק הבית ולא עושות זאת עקב חוסר הכדאיות של יציאה לעבודה לאחר הפחתת הוצאות המטפלת. יש להקטין את שיעור המס על יחידים בעלי הכנסות נמוכות ובכך ליצור תמריץ גדול יותר לעבוד יותר.

יש לשנות את התפיסה והתחושה השוררת בארץ "המינימום הדרוש להוצאות המשלה הוא בדיוק המקסימום בו ניתן לעשוק את התושבים". לפיכך,  יש לנסות להקטין כמה שיותר את הוצאות המגזר הממשלתי והציבורי עד כמה שיותר - הן בדיוק אותן ההוצאות הנופלות על הסקטור הפרטי שכבר שאינו יכול יותר לעמוד בנטל - יש להתייחס לסקטור הפרטי בכבוד הראוי - יש להפחית את המיסוי מהסקטור הפרטי שהוא אותו הסקטור אשר בלעדיו עובדי המדינה וכלל המגזר הציבורי לא יכולים להתקיים ולהתפרנס - יש לשקול פעם נוספת לפני כל הוצאה - במגזר הציבורי האם היא הכרחית? האם היא ראויה במבחן הערכי של הסקטור הפרטי ? האם המגזר הפרטי היה מוכן לכך? האם אין בה טעם נפגם?  כי בסך הכל אין המדובר בכספים של אנשי הציבור - אלא בכספים שלי ושלך  שאנשי הציבור אמורים להיות אמונים עליהם ביושר אישי.

 

 1. צדק חברתי בתחום שכר אנשי ציבור ( בעלי השכר המופקע )  - שכר אנשי ציבור בעלי תפקידים בחברות ממשלתיות, ארגונים ממשלתיים ורשויות.לרבות חברי כנסת ושרי ממשלה לא יעלה על פי 4 משכר הממוצע במשק. לא יתכן שחברי הכנסת יקבעו לעצמם את השכר -  וכמו כן,  פנסיה לכל החיים - לכבוד מה??? ובכלל כל תנאי השכר של חברי הכנסת חייבים להיקבע ע"י וועדה חיצונית בלתי תלויה.  חברי כנסת ואנשי ציבור נועדו לשרת את הציבור מתוך מסירות נפש ולא מתוך תאוות בצע ומנוחה על זרי הדפנה. הם ממילא מקבלים רכב, אחזקת רכב, טלפונים, עיתונים, אוכל, כיבוד וכדומה. עליו לקבל שכר מכובד שיאפשר לו לחיות ללא דאגות פרנסה כדי שיוכל להתפנות למילוי תפקידו ולא יהיה בר פיתוי לקבלת טובות הנאה (למרות שלצערנו, גם שכר מופקע לא תמיד מונע זאת) אולם איש ציבור חייב להיות צנוע ולשמש דוגמא אישית - ולהיות קשוב ולחוש את רחשי העם - וזאת הוא יוכל לעשות אם יהיה בגובה העיניים ולא אי שם מרומי האולימפוס וממגדל השן. במקרים חריגים של ניסיון לגייס אנשי מקצוע שהם "כוכבים" אמיתיים בתחומם (נניח את מנהל הבנק העולמי לתפקיד נגיד בנק ישראל, או את ביל קלינטון כמסביר הלאומי שלנו) שיכולים להיות בעלי תרומה חסרת תחליף למשק ולמדינה ושלא ניתן לגייסם בתנאים הרגילים, יש לקבוע ועדת חריגים שדיוניה והחלטותיה יהיו פתוחים וגלויים לעיין הציבורית ובאישור מבקר המדינה. זכרו תמיד שאנחנו אלו שמשלמים להם את השכר , ואין שום הצדקה שבעולם שהם יעשקו אותנו ויתנהגו כעבד כימלוך.

 

חובה לאסור בחקיקה את ה"שוד הציבורי" למשל: שר בלי תיק חייב להתבייש בכך שהוא גוזל למדינה מיליוני שקלים בכל שנה. לאסור כפל הכנסות מקופת המדינה - למשל, ראש הממשלה מקבל גם שכר כראש ממשלה מקופת המדינה ( כ 36 אלף ₪ לחודש )  -  גם פנסיה כאלוף בצה"ל ( כ 23 אלף ₪ לחודש ) -  גם פנסיה כשר לשעבר וגם קצבת זקנה מביטוח לאומי. גם שמעון פרס מקבל כפל שכר מהקופה הציבורית הן כחבר כנסת ושר בממשלה ( כ 32 אלף ₪ בחודש) , הן כפנסיה כראש ממשלה לשעבר ( כ 26 אלף ₪ בחודש ) הן קצבת זקנה. ועוד רבים אחרים.  כמו כן, בעקבות התרופפות האתיקה הציבורית - יש לאסור בחקיקה את מדיניות "ההצנחה" של משרתי צבא הקבע לחברות ממשלתיות כל עוד הם מקבלים כפל הכנסות מאוצר המדינה. יש לפקח פיקוח הדוק על השכר במגזר הציבורי - (ראה כתבה ב YNET משכרות בשירות הציבורי ע"י הכתב גבי קסלר מיום 21/03/2005)  לא יתכן שעלות שכרו של פקיד בקופת חולים יהיה 60,000 ₪ בחודש, לא יתכן שעלות שכרו של ספרן בספריית בנק ישראל תהיה כ 40,000 ₪ בחודש - לא יתכן מצב שבו נגיד בנק ישראל ירכוש לעצמו ג'יפ מפואר על חשבון משלם המסים - לא יתכן שעובדי חברת החשמל יעלו את תעריפי חברת החשמל בכדי שאנו נממן להם את הפנסיות המפוארות והמשכורות הגבוהות, לא יתכן שהבכירים ברשויות המקומיות - ישתכרו בשכר גבוה על חשבון הלוואת בנקאיות שמשלם המסים והארנונה בצורה תמימה נדרש לממן זאת - ועוד כהנה וכהנה. *( נתוני השכר נכונים לשנת 2005 ).

 

להגביל בחקיקה את השכר ודמי הניהול בחברות הציבוריות -  כיום המצב הינו שהשוק לכאורה שוק חופשי כאשר החברות הציבוריות מצליחות , אך הוא שוק ציבורי בכישלונות. הסבר: כאשר החברות מרוויחות - המנכלים מתנהגים בצורה חזירית עם בונוסים מופקעים על חשבון מזומנים שבקופת החברה מבלי מתן חשיבה לטווח ארוך , חשיבה ליום סגריר , טווח החשיבה מסתכם באותן חברות ציבוריות בטווח הקדנציה הרגעית והאישית של אותו מנכ"ל. כאשר החברות מפסידות כסף - הדבר פוגע בהכרח בציבור המשקיעים, בחסכונותיהם הפנסיונים המושקעים בחברות אלו.

חמור ביותר הוא שכר מנהלי הבנקים המופקע וכלל החברות הציבוריות שיש להן ערבות מדינה - הרי הממשלה הצהירה שלא תיתן לבנק לקרוס בישראל - כך שהבנקאים עושים מה שבא להם - למה? כי הם יכולים. נראה כאילו אין מי שיעצור אותם, לא משרד האוצר, לא המפקח על הבנקים וגם לא השרים בממשלה... לא יתכן מצב שאתה ואני ניתן ערבות בלתי מוגבלת לכישלונות של הבנקים באמצעות תשלום מיסים ו/או עמלות  מופקעות – הרי תסריט קריסת בנקים בישראל אינו הזוי, הדבר קרה כבר בישראל בשנת 1983 ובעולם ב1929 ושוב בשנת 2008 - ומי אתם חושבים ששילם ו/או ישלם את המחיר ? אותו חזיר ששכרו מנופח על חשבון הציבור ? אולי החזיר יחזיר משהו לקופה ? הצחקתם אותי .. חה חה חה זה אתה ואני המטומטמים שנותנים לדברים כאלו לקרות – אסור להוריד זאת מסדר היום הציבורי מדובר בביטחון הכלכלי של כל אחד מאיתנו ובגדול גם אחריות משותפת אף לקופה הציבורית. לפיכך חובה להגביל  את השכר בחברות ציבוריות ובפרט בחברות ציבוריות הזוכות לערבות מדינה, מוסדות פיננסים, קופות גמל, חברות ביטוח, בנקים.

בנוסף לקבוע אחריות פלילית לכל בעל עניין ו/או מנכ"ל, ו/או בעלי חברת ניהול החורגים משכר העולה על פי 10 מהשכר הממוצע במשק בכל הקשור לחברות ציבוריות. - ירצו אותם מנכ"לים מוצלחים להרוויח יותר  - אין בעיה שיעשו זאת במסגרת השוק הפרטי בחברות פרטיות שאין להם שום קשר ו/או זיקה לחברות ציבוריות - אנחנו לא צריכים לשלם את מחיר החזירות.

 

 1. צדק חברתי בתחום מכירת נכסי המדינה - זהירות הפרטה ! - משרד האוצר ונספחיו חייבים להתעורר ! תופעה חמורה לא פחות בנושא השוד הציבורי - היא ההפרטה בכל מחיר ! יש הפרטות טובות שחשוב שיהיו אך לא כל הפרטה טובה למשק בישראל ! - למשל, הפרטה של מונופול - דואפול וכל חברה ממשלתית אחרת שיש בה סממנים של קרטל היא בסופו של דבר  הפרטה רעה - התמורה שמתקבלת מהפרטה של מונופול או דואפול בטלה בשישים ואף מהווה סכנה ממשית הן לחברה הישראלית והן לדמוקרטיה ! . עד כה מרבית ההפרטות  שהיו ועוד צפויות במדינת ישראל - בזק , בנק הפועלים , בנק דיסקונט, בנק לאומי , אל על , מפעלי ים המלח –  הן כישלון ברמה לאומית ולא באמת השתלמו לך ולי ולשאר הצרכנים - (ראו את המשכרות הלא פרופורציוניות של מנהלי בנק פועלים לפני ואחרי ההפרטה - מישהו פה הרגיש שיש תחרות אמיתית אחרי ההפרטה ? מישהו פה הרגיש שבעקבות ההפרטה הדינוזאורים הללו באו לקראת הציבור ? השאלות כמובן שאלות רטוריות והתשובות מעוררות גיחוך - הדינוזאורים הללו רק צוברים יותר כוח שמאפשר להם להמשיך לפגוע הן בעובדיהם בדרגים הנמוכים ביותר והן באזרח הקטן). בין הדברים הראשונים  שהבעלים החדשים של החברות עושים באופן שיטתי - הוא פגיעה ממשית בזכויות העובדים , מפטרים עובדים ומביאים עובדי קבלן ב"שכר עגבניות" -  התוצאה היא החשש שאנו לאט לאט חוזרים לתקופה של  לפני המהפיכה התעשייתית – העושר במדינה עובר מציבור רחב של עובדים  לידי קומץ בעלי שליטה. אותם בעלי שליטה צוברים כוח כמעט מוחלט מול הפוליטיקאים  - וכפי ששופט בכיר במערכת המשפט  אמר: "כוח נוטה להשחית וכוח מוחלט נוטה להשחית באופן מוחלט". לכן אסור בתכלית האיסור להפריט מונופולים ( כגון חברת חשמל , בתי זיקוק לישראל )  דואפולים  (כגון: בנקים שנרכשו ע"י כספי המיסים שלי ושלך  מתקופת ויסות המניות והמפולת בבורסה – ביניהם בנק הפועלים ובנק לאומי  ) וקרטלים - אלא פשוט מתוקף היותם רכוש המדינה (שאתה ואני משלמים להם את השכר והבונוסים השמנים) על המדינה שהינה בעלת שליטה חובה מוסרית לבצע תהליכי הבראה ולהשאיר את אותה המונופולים בידיה  ותחת פיקוח הדוק כל עוד לא יצרו במשק תנאים לתחרות אמיתית שתורגש בוודאות ע"י הצרכן. במקביל המחוקק צריך וחייב להתערב בקיבוע  השכר של אותם עובדי ציבור בכירים הללו - חובה להגביל זאת בחקיקה אחרת לעולם זה לא יקרה ומנגנון העושק הציבורי עשוי רק לתפוח ולתפוח תוך כדי יצירת פערים חברתיים חמורים לא מוצדקים ! - אין שום סיבה בעולם לתת לאותם הקוקודים בדואפולים , במונופולים ובקרטלים לנצל באופן בוטה משאבים שעד לאחרונה היו משאבים לאומיים !

לעניין זה ראו גם את מאמרו של עמית הילדס מדהמרקר -לחצו כאן

ואת מאמרה של הדר חורש  מדהמרקר  בעניין הנפקת בזק -  לחצו כאן

 

דוגמאות של הפרטות כושלות לטעמי:

הפרטה כושלת של שוק ריכוזי ללא תחרות: הפרטת הבנקים - בנק הפועלים, לאומי ודיסקונט, שהולאמו עם קריסתם ב-1983, נמכרו ליזמים פרטיים. מה קיבלנו ? "מס בנקים" - יותר עמלות (לפני ההפרטה לא שילמתי 5.5 ש"ח על כל הפקדה או משיכת מזומן, ובכלל לא זכור לי שהיה דמי ניהול חשבון חודשיים) המשמעות היא: פגיעה בכיס של כל אחד ואחת מאזרחי המדינה. המיליארדים שהבנקים מרוויחים על חשבון הלקוחות הפכו מסוג של מס להיטל מיוחד לטובת בעלי השליטה והמנהלים.

 

הפרטה כושלת במחיר מגוחך: הפרטת צים, הזכורה בשם "עסקת השקשוקה" (ע"י העיתונאי מיקי רוזנטל). המדינה מכרה לאחים עופר את מניות צים (חברת הספנות הלאומית), תמורת מחיר מגוחך עוררה זעם ציבורי כיוון שהחברה נמכרה במחיר חיסול של 504 מיליון שקל. מה קיבלנו ? מחיר נמוך והפסד נכס לאומי,  שאין לו מתחרים בישראל.

 

הפרטת כושלת שמגדילה את הריכוזיות ופגיעה עקיפה: הפרטת בזק, בזק נמכרה לחברת תקשורת מקומית, הנפקה שמחזקת את הריכוזיות בשוק התקשורת בישראל - פחות שחקנים = פחות תחרות. גרוע מכך לטעמי שהחברה מחלקת דיבידנד עצום באמצעות הנפקת אגרות חוב ולא מתוך רווחיה התפעוליים. החשש שהחברה אינה מפרישה מספיק לחידוש התשתיות - כבר נתקלו בתקלה מהותית שהוגשה בגינה בקשה לתביעה ייצוגית (25/01/2011). מה נקבל ? "מס תקשורת" כמעט בוודאות בזק תצטרך להעלות את התעריפים אחרת הפנסיה של רובנו יפסידו מכך (כמעט כל קרנות הפנסיה מושקעות בה ובאגרות החוב שלה).  

 

הפרטה כושלת של נכס לאומי: הפרטת בתי זיקוק. מה קיבלנו ? "מס תחבורה ציבורית והובלה" , הסולר התייקר דבר שפגע תחילה בנהגי המשאיות, חברות הובלה, נהגי מוניות וכל אלו העלו את התעריפים לציבור בהתאם, אם במחיר ישיר של עליית מחירי התחבורה הציבורית והפרטית ואם במחיר כל המוצרים הדורשים הובלה ושינוע.

 

הפרטת קרנות הפנסיה: הפרטת קרנות הפנסיה וחקיקת חוק פנסיה חובה, התבצעו תחת מטרייה ענקית של הצהרת כוונות טובות; למרבה הצער, התמונה המצטיירת ממהלך זה מצביעה באופן מובהק על כך, שהפרטת הפנסיה הובילה לפגיעה מהותית בכיסו של כולנו. מה קיבלנו ? "מס פנסיה" , השוק נעשה מאוד ריכוזי והתחרות קטנה. העמלות על החיסכון הפנסיוני מטורפות - נגזרות כאחוז קבוע מגובה החיסכון הכולל ולא מהביצועים של הקרן. ראו מאמר שפרסמתי קופות גמל בלוף ומחשבון עמלות קרנות הפנסיה - מחשבון חסכון בקרן הפנסיה. עמלות קרנות הפנסיה יכולות לעלות לחוסך למעלה מ 40% מסך החיסכון המצטבר שלו במהלך שנות החיסכון. לפיכך יש להגביל את גובה עמלת הפנסיה לעשירית אחוז ולא כפי שנהוגה היום עד שני אחוז מסך החיסכון. יתרה מכך בעניין העמלות יש להכיל את כלל השוויוניות בין כל החוסכים ולא לפלות בין מגזרים - דבר שיפגע באופן קשה ביותר בגיל הפרישה באלו שאינם שייכים למגזר כזה או אחר למרות שבפועל הפקידו סכום  דומה לחסכון פנסיוני.

 

לסיכום: כל הפרטה שנעשתה בישראל עד היום בוצעה ללא הפיקוח המתבקש לאחר ההפרטה. כך כל טייקון שזכה בנתח בנכסי המדינה (במחירי סוף עונה) החל להעלות מחירים ככל שרק ניתן. המדינה הייתה צריכה לדאוג לרסן את המצב הזה תוך פיקוח במקרים של כשל שוק (וכאלה ברוך השם יש לנו בכל פינה), אך לצערנו הממשלה מעלה בתפקידה ונטשה אותנו האזרחים הקטנים לאנחות. מכאן מסקנתי: לא יותר הפרטות נכסים לאומיים, כן לרפורמות וכן לתוכניות התייעלות בפיקוח המדינה -  תוך ראיית טובת העובדים, המדינה  והעם.

 

 

 1. צדק חברתי  בקביעת סדרי עדיפות לאומיים שלא יהיו נתונים לסחטנויות פוליטיות - לא יתכן שממש באותו  שבוע (חודש מרץ 2005) שבו למערכת הבריאות חסרים 150 מליון שקלים לתרופות חיוניות להצלת חיי אדם  וכל המדינה עומדת על רגליה מהיכן להשיג את הכספים? באותו שבוע ממש  תוך כדי חוסר רגישות בשביל לתמוך בתקציב הממשלה - ראש מפלגת שינוי - באותה עת "משיג" או יותר נכון לומר - סוחט מהממשלה  700 מליון ₪ בשביל "איכות הסביבה" וכספים שיופנו בעיקר למוסדות לימוד ל"השכלה גבוהה" - הרי מי משלם בסופו של דבר את הכספים הללו ?? על מי נופל הנטל  ?? ועל חשבון אילו ערכים ? ואילו שירותים ? מה יותר חשוב ?

שסטודנט בגיל 25 יקבל סיוע ללמוד במכללה יוקרתית במרכז הארץ או  להציל חיים של אדם אחר באותו וגילאים אחרים בכל מקום אחר בארץ ע"י תמיכה בסל התרופות ? השאלה רטורית כמובן, רק חבל שכמה מהנציגים שלנו בכנסת  איבדו את  הרגישות והאחריות הלאומית.

 

 1. צדק חברתי בשלטון והפעלת סנקציות חריפות נגד השררה - יש להחליף לאלתר ו/או לשנות ו/או להתחיל לפעול בנמרצות בכל הקשור לחוק וסדר במדינה למשל: האימפוטנציה של בנק ישראל - אשר לנגד עיננו הבנקים הפכו להיות קרטל - ואנשי בנק ישראל שיוצרים את הרושם שחוץ מאשר לקבל את השכר הגבוה ביותר במגזר הציבורי על חשבוננו לא עושים כלום בנדון - יש תחושה של קשר שבשתיקה בין המערכת הבנקאית הפרטית לבין בנק ישראל - זה לזה משמשים קרש קפיצה למינויים ומישרות משומנות ובכירות..

האימפוטנציה של הרשות להגנת הצרכן -  בנושאים שונים כגון חברות הסלולר הפועלות כקרטל   - ראינו זאת יפה בהעלאתה "מתואמת" של תעריפיה השיחות מייד לאחר הורדת דמי הקישוריות.

בנושא האימפוטנציה של משטרה - מה המשטרה עשתה לאחרונה בנושא עבירות המרמה ? "עקיצות" , ציקים חוזרים ? ( צ'ק חוזר במצבים מסוימים הינו עבירה פלילית ) הגניבות ? תאונות דרכים (כתבה של הלל פוסק   NETמיום 20/10/2008 תאונת ה"פגע וברח": שאלות קשות ללא תשובות) הפריצות ? אבטחה ? כל מי שפרצו לו יודע על מה אני מדבר - בנושא הזה המשטרה הפכה לעוד משרד לרישום סטטיסטיקה ותו לו - לזה אנו צריכים שוטרים ???

ובעוד מישורים רבים - נוצר הרושם שהמדינה לא מספקת את הסחורה - יושבים אנשים על זרי הדפנה - משתכרים על חשבוננו ואנו לא מקבלים שירותים ראויים.  הגיע הזמן להכניס אנשים חזקים עם "ביצים" לכל מערכת ומערכת - ולהתחיל לעשות את העבודה שאנו רוב הציבור הדומם מצפים לה מזה זמן רב !

 

 

רבותי, מישהו במדינה הזאת חייב לומר די! ולעצור זאת בפעול ! הגיע הזמן להחזיר את המדינה לאזרחיה. ישראל היא קודם כל מדינה אזרחיה. יש לנו באמת ארץ נהדרת ואנשים נפלאים בואו נחזיר לעצמנו את המדינה. ישראל היא שלנו של  כ ו ל נ ו !

 

לא משנה אם אתם "ימניים" או "שמאליים" או אנשי "מרכז" הגיע השעה להתעורר - להתקומם  ולגלות אכפתיות לנעשה בכספים שכולנו משלמים - לא יעלה על הדעת במדינה מתוקנת לאפשר בזבוז כזה של כספי ציבור. הרי אם יתוקנו  כל העיוותים הללו יישאר בקופת המדינה הרבה יותר תקציב ליישום עקרונות הצדק החברתי, הסדר החברתי טוהר המשפט והשלטון - יתאפשר להגיע למדיניות רווחה ממשלתית ולא  להגיע למצב הנוכחי של  "פשיטת רגל ממשלתית"  ו"קריסת מערכות"  בה בכל יום כמעט דופקים לנו על הדלת ומבקשים נדבות לאינסוף "עמותות" חברתיות שקמו בעקבות מצוקה אמיתית - במדינה מתוקנת אסור שזה יקרה - האחריות המלאה לכך נופלת על ראשו של כל אחד ואחד ממקבלי ההחלטות ולפתחה של כל ממשלה באשר תהיה - שהרי כל ישראל ערבים זה לזה

 

על החתום:

 

גולש זולו - שרון טל .

 

התנועה לצדק חברתי

 

בואו נחולל אנחנו את השינוי !!! נפיץ מכתב זה להמונים וברגע שנגיע ל 1,000,000 מצטרפים נפנה לממשלה, למספר חברי הכנסת הגונים ולכל גורם הגון בעל השפעה במדינה בתביעה לקידום הצדק החברתי ברוח אמנה זו  - ולכן אם באמת איכפת לכם העבירו מכתב זה לכל מי שחשוב לכם ויכול לעזור - כי הכוח האמיתי נמצא אצלנו כשכולנו ביחד ! ורק אנחנו ביחד נוכל לומר די ! הגיע הזמן לתיקון ולצדק חברתי אמיתי !

 

ט.ל.ח -  האמור לעיל הינו בגדר דעה אישית של פשוטי העם - חברי התנועה לצדק חברתי טהור - הנכם מוזמנים לכתוב לנו , להוסיף להאיר ולהעיר את עיננו בנוגע לנושאים חשובים נוספים.. באם טעינו נתקן ובאם לאו - את המכנה המשותף הגדול ביותר נפרסם כאן באתר. בנוסף אם מקובל עליכם האמור במאמר זה - ושוב הנכם מוזמנים להפיץ אותו כמה שיותר בין חברכם שאיכפת להם מכל ליבם מהמדינה היקרה והיחידה שלנו. 

פרסום ראשון ינואר 1999 , עדכון אחרון נובמבר 2011.

רוצים צדק חברתי ? רוצים  שינוי אמיתי ? תעבירו את העצומה הזאת הלאה...
צדק חברתי הלכה למעשה - הצעות לממשלה - לחצו כאן