משחק חשיבה - בעיית הצפרדעים
נסו להחליף את מיקום הצפרדעים