ציטוטים קצרים בנושא שונים
if int(nid) = 36 then ' _Dug_MERFI_36%>
קטגוריות