נגישות:          
    רקע:                    

מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון מס הכנסה - חישוב החבות השנתית במס הכנסה משכר עבודה שנתי לשנת המס נבחרת
 
הכנסה שנתית חייבת
 
שנת מס
 
סטטוס
 
נקודות זיכוי נוספות: מזונות, חד הורי, נטולי יכולת וכו
 


דברי הסבר: מחשבון מס הכנסה - בדיקת החבות במס משכר עבודה - מיגיעה אישית

הכנסה שנתית חייבת - סה''כ הכנסות הנישום החייבות בשנת המס
שכיר - יש להקליד את סה''כ ההכנסה החייבת המופיעה בטופס 106
עצמאי - יש להקליד את סך ההכנסה לאחר ניכוי ההוצאות שהוצאו לייצורה ולאחר קיזוזים, הניכויים והפטורים
עצמאי שהוא גם שכיר, או כל בעל הכנסה אחרת - ראה עצמאי
סטטוס- לפי הסטטוס שלך מוקטנת החבות במס - נקודות זיכוי

חישובים עבור שנת המס הנוכחית (או האחרונה הידועה שנתוני ניכויי המס פורסמו ע"י רשות המיסים) ועבור שנות מס קודמות לצורך תביעת החזרי מס ו/או תביעות לצורך שווי הכנסה נטו / ברוטו בגין עבר הסטורי שהינו בעל עילה משפטית רלוונטית.
המחשבון מציג את סך ההכנסה השנתית החייבת משכר עבודה / שכר מיגיעה אישית , הכנסה חודשית ממוצעת , סך המס לתשלום השנתי לשנת המס המבוקשת ללא נקודות זיכוי, גובה שווי נקודת זיכוי לאותה שנת מס מבוקשת , נקודות זיכוי חודשיות , סה"כ שווי נקודות זיכוי שנתיות, סה"כ מס הכנסה שנתי לתשלום כולל נקודות זיכוי , הכנסה שנתית בניכוי מס הכנסה כולל נקודות זיכוי , הכנסה חודשית ממוצעת בניכוי מס הכנסה כולל נקודות זיכוי , ממוצע מקדמת מס חודשית כולל נקודות זיכוי ואת דרגת המס השולי (שיעור מס שולי) בהתאם לאותם דרגות מס שולי באותה שנת מס מבוקשת, הכל בהתאם לסעיף 121 לפקודת מס הכנסה - כולל פרסום בתוצאות החישוב את טבלת מדרגות המס לשנת המס שעבורה נערך חישוב שיערוך חבות המס - מדרגות מס שנתיות ומדרגות מס חודשיות, לרבות שיעור המס לכל מדרגת מס לאותה שנת מס שנערך עבורה חישוב המס.


מחשבון מס הכנסה לשנת המס 2023

מחשבון מס הכנסה לשנת המס 2022

מחשבון מס הכנסה לשנת המס 2021

מחשבון מס הכנסה לשנת המס 2020

מחשבון מס הכנסה לשנת המס 2019

מחשבון מס הכנסה לשנת המס 2018

מחשבון מס הכנסה לשנת המס 2017

מחשבון מס הכנסה לשנת המס 2016

מחשבון מס הכנסה לשנת המס 2015

מחשבון מס הכנסה לשנת המס 2014

מחשבון מס הכנסה לשנת המס 2013

מחשבון מס הכנסה לשנת המס 2012

מחשבון מס הכנסה לשנת המס 2011

מחשבון מס הכנסה לשנת המס 2010

מחשבון מס הכנסה לשנת המס 2009

מחשבון מס הכנסה לשנת המס 2008

מחשבון מס הכנסה לשנת המס 2007

מחשבון מס הכנסה לשנת המס 2006

מחשבון מס הכנסה לשנת המס 2005

מחשבון מס הכנסה לשנת המס 2004

מחשבון מס הכנסה לשנת המס 2003

מחשבון מס הכנסה לשנת המס 2002

חישוב במחשבון זה אינו בא במקום השומה הנקבעת ע''פ החוק.

האתר והמחשבונים פותחו ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית במחשבונים המשפטיים (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון , שמאים, בוררים, מגשרים, מומחים ואנשי מקצוע). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.