נגישות:          
    רקע:                    

מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
הטבות מס המירביות לשכיר שמעבידו אינו מפריש עבורו לביטוח סוציאלי
 
הכנסה שנתית החייבת במס
 
תשלום לקופת גמל לתגמולים כעמית עצמאי
 
גיל
 
נקודות זיכוי
 
הערות - מחשבון קופת גמל - שכיר שלא מקבל הטבות סוציאליות

ביטוח סוציאלי - ביטוח מנהלים, קופת גמל, קרן פנסיה

המחשבון מציג באופן מפורט את התפלגות הטבות המס ניכוי - זיכוי והחזר מס מקסימלי

המחשבון מעודכן לנתוני מס שפורסמו בשנת 2023

האתר והמחשבונים פותחו ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית במחשבונים המשפטיים (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון , שמאים, בוררים, מגשרים, מומחים ואנשי מקצוע). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.
 
אקטואריה פנסיה וחסכון
מחשבון תכנון פנסיוני - קרן פנסיה
מחשבון תכנון פנסיוני - קופת גמל
השוואה בין קרן פנסיה לקופ"ג
השוואה בין שתי קרנות פנסיה
מחשבון תכנון ביטוח חיים
מחשבון עמלות קופות הגמל
מחשבון קרן השתלמות עצמאי
מחשבון תכנון פנסיוני פרטי
מחשבון תכנון חסכון
מידע - פנסיה במגזר הפרטי
 
ריביות והצמדה
מיסוי מקרקעין
נזיקין - פלת"ד
חישובי שכר
חישובי מזונות
מועדי דיונים
חישובי שכר טרחה
חישובי עסקים
מחשבונים משפטיים