נגישות:          
    רקע:                    

מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
בדיקת הכדאיות - עוסק מורשה או חברה בע"מ
 
הכנסות לבדיקת הכדאיות - לצורך השוואה
סה''כ הכנסות מעבודה החייבות במס בשנת המס
 
הוצאות
עלות שנתית להנהלת חשבונות עוסק מורשה
עלות שנתית להנהלת חשבונות חברה בע"מ
אגרה שנתית לרשם החברות בגין חברה בע"מ
הוצאות מיוחדות בגין רישום חברה בע"מ/ניהול חברה
אחוז תשלום לביטוח לאומי ומס בריאות
אחוז המס על הכנסה מדיבידנד
אחוז מס חברות
 
זיכויים
סטטוס
נקודות זיכוי נוספות: מזונות, חד הורי, נטולי יכולת וכו
 
חישוב מיסוי עוסק מורשה לפי שנת מס
שנת מס

דברי הסבר: האם כדאי להתאגד כחברה בע"מ ? או להיות עוסק מורשה

המחשבון עודכן לשנת   2017
המחשבון מתאים בעיקר לעסקים קטנים/בינוניים הנמצאים בתחילת דרכם, שמעוניינים לדעת מה כדאי יותר, האם כדאי להתאגד כחברה בע"מ ? או להיות עוסק מורשה, מבחינה כספית ולקבל את אומדן הפער בין נטו למס חברות להכנסה נטו לעוסק מורשה. תוצאות החישוב מפורטות בינהן תוצג הכנסה שנתית חייבת במס חברות לעומת הכנסה שנתית חייבת במס שולי. סך אומדן הנטו לאחר תשלום מס הכנסה, מס בריאות וביטוח לאומי במסלול עוסק מורשה אל מול סך אומדן הנטו בחברה בע"מ לאחר תשלום מס חברות וחלוקת דיבידנד, במקרה של חריגה מתקרת התשלום לביטוח לאומי תוצג תקרת התשלום המקסימלית לביטוח לאומי לפי שנת המס הנבחרת. החישוב מתייחס רק לשורה התחתונה של החבות במס מהפעילות השוטפת של חברה בע"מ ומשיכת הרווחים כדיבדינד הפטור מתשלום ביטוח לאומי אל מול פעילות עסקית של עוסק מורשה אשר איננו יכול למשוך דיביבדנד. החישוב אינו מתחשב ביתרונות המשפטיים של ההתאגדות כחברה בע''מ כגון האחריות המוגבלת של הבעלים, הקמת הלוואת בעלים, היכולת להנפיק מניות ועוד. החישוב אינו מתחשב במימוש רווחי הון , מכירת נכסי מקרקעין, השכרת נכסי מקרקעין, מיסוי הכנסות מריבית של יחיד מול חברה, חריגים ובעלי פטורים, כגון: חברה שקופה או חברה משפחתית בה יש נכה המנהל את העסק. יחד עם זאת יש לזכור כי העלות הניהולית של חברה בע''מ היא גבוהה יותר.
אגרה שנתית לרשם החברות:
לשנת המס 2017 עד סוף פברואר אגרה מופחתת 1116 ש"ח ממרץ עד דצמבר 2016 אגרה 1484 ש"ח
לשנת המס 2016 עד סוף פברואר אגרה מופחתת 1120 ש"ח ממרץ עד דצמבר 2016 אגרה 1488 ש"ח
לשנת המס 2015 עד סוף פברואר אגרה מופחתת 1130 ש"ח ממרץ עד דצמבר 2015 אגרה 1502 ש"ח
לשנת המס 2014 עד סוף פברואר אגרה מופחתת 1131 ש"ח ממרץ עד דצמבר 2014 אגרה 1503 ש"ח
לשנת המס 2013 עד סוף פברואר אגרה מופחתת 1110 ש"ח ממרץ עד דצמבר 2013 אגרה 1475 ש"ח
לשנת המס 2012 עד סוף פברואר אגרה מופחתת 1094 ש"ח ממרץ עד דצמבר 2012 אגרה 1454 ש"ח
לשנת המס 2011 עד סוף פברואר אגרה מופחתת 1067 ש"ח ממרץ עד דצמבר 2011 אגרה 1418 ש"ח
לשנת המס 2010 עד סוף פברואר אגרה מופחתת 1043 ש"ח ממרץ עד דצמבר 2010 אגרה 1386 ש"ח
לשנת המס 2009 עד סוף פברואר אגרה מופחתת 1005 ש"ח ממרץ עד דצמבר 2009 אגרה 1335 ש"ח

שיעור מס חברות בין השנים 1980 - 1984 היה 61%
שיעור מס חברות בשנת 1985 היה 61.1%
שיעור מס חברות בשנת 1986 היה 61%
שיעור מס חברות בין השנים 1986 - 1989 היה 45%
שיעור מס חברות בשנת 1990 היה 43.5%
שיעור מס חברות בשנת 1991 היה 41%
שיעור מס חברות בשנת 1992 היה 40%
שיעור מס חברות בשנת 1993 היה 39%
שיעור מס חברות בשנת 1994 היה 38%
שיעור מס חברות בשנת 1995 היה 37%
שיעור מס חברות בין השנים 2003 - 1996 היה 36%

להלן טבלת שיעור מס החברות למרבית החברות בישראל למעט מיסוי חברות גדולות ועשירות כגון טבע ואינטל וחברות שחברי הכנסת המחוקקים חפצים ביקרם
שנת מס מס חברות *מס דיבידנדים מס מצרפי
2003 36% 25% 52.00%
2004 35% 25% 51.25%
2005 34% 25% 50.50%
2006 31% 25% 48.25%
2007 29% 25% 46.75%
2008 27% 25% 45.25%
2009 26% 25% 44.50%
2010 25% 25% 43.75%
2011 24% 25% 43.00%
2012 25% 30% 47.50%
2013 25% 30% 47.50%
2014 26.5% 30% 48.55%
2015 26.5% 30% 48.55%
2016 25% 30% 47.50%
2017 24% 30% 46.80%


הערה*: מס דיבידנדים שמשלם בעל מניות מהותי בחברה (מחזיק לכל הפחות 10% מהון המניות)

למידע נוסף בנושא הקמת חברה בע"מ

האתר והמחשבונים פותחו ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית במחשבונים המשפטיים (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון , שמאים, בוררים, מגשרים, מומחים ואנשי מקצוע). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.