א- בנו של מנשה. ב-שופט מהגלעד - שופטים י:ג יאיר
גמישות , חופש , תנודתיות, הרפתקנות, פיקחות משמעות
5 ערך נומרולוגי
במדבר לב:מא מקור השם
שם של בן מין

 
מלך יהודה יאשיה
אינטואיציה , שותפות , צורך בשיתוף פעולה, רגישות, רכושנות משמעות
2 ערך נומרולוגי
מלכים ב' כא:כד מקור השם
שם של בן מין

 
לועזי יבגני
פתיחות , דמיון מפותח , כושר ביטוי, סמפטיה, אופטימיות, עצמאות משמעות
3 ערך נומרולוגי
שם של בן מין

 
יזכה לברכות יבורך
שמרנות , אחריות , מסגרת , מסירות, אנרגטיות, חריצות משמעות
4 ערך נומרולוגי
שם של בן מין

 
בנו של דוד יבחר
שמרנות , אחריות , מסגרת , מסירות, אנרגטיות, חריצות משמעות
4 ערך נומרולוגי
שמואל ב' כא:כד מקור השם
שם של בן מין

 
יביא
גמישות , חופש , תנודתיות, הרפתקנות, פיקחות משמעות
5 ערך נומרולוגי
שם של בן מין

 
מלך חצור יבין
אידיאליזם, הומנטריות , חשיבה מרוכזת בזולת, עקשנות משמעות
9 ערך נומרולוגי
יהושע יא:א מקור השם
שם של בן מין

 
שם עיר במקרא. פירוש מודרני - יבנה+אל יבנאל
פתיחות , דמיון מפותח , כושר ביטוי, סמפטיה, אופטימיות, עצמאות משמעות
3 ערך נומרולוגי
יהושע טו:יא מקור השם
שם של בן מין

 
בנו של תולע יבשם
ראשוניות, אמביציה אינדיבידואליסט,יוזמה, חוסר סבלנות למתנגדים, תחרותיות, שליטה, בדידות משמעות
1 ערך נומרולוגי
דברי הימים א' ז:ב מקור השם
שם של בן מין

 
א- בן שבט יששכר - היה ממרגליו של משה. ב-מודרני - יזכה לגאולה יגאל
ארגון , תכלתיות , צורך בסיפוק חומרי, שאפתנות משמעות
8 ערך נומרולוגי
במדבר יג:ז מקור השם
שם של בן מין

 
שדה לזריעה יגב
הרמוניה , אחריות , אהבת יופי , צורך באיזון, כבוד, אסתטיקה משמעות
6 ערך נומרולוגי
שם של בן מין

 
להבעת תקווה לצמיחה יגדל
אינטואיציה , שותפות , צורך בשיתוף פעולה, רגישות, רכושנות משמעות
2 ערך נומרולוגי
שם של בן מין

 
להבעת שמחה יגיל
ארגון , תכלתיות , צורך בסיפוק חומרי, שאפתנות משמעות
8 ערך נומרולוגי
שם של בן מין

 
להבעת שמחה יגל
פרפקטציוניזם , מחקר , צורך במזון מנטלי, יצירתיות, רצינות משמעות
7 ערך נומרולוגי
שם של בן מין

 
ישמור יגן
אידיאליזם, הומנטריות , חשיבה מרוכזת בזולת, עקשנות משמעות
9 ערך נומרולוגי
שם של בן מין

 
שר בתקופתו של דוד המלך ידו
אינטואיציה , שותפות , צורך בשיתוף פעולה, רגישות, רכושנות משמעות
2 ערך נומרולוגי
דברי הימים א' כז:כא מקור השם
שם של בן מין

 
חבר ידיד
ראשוניות, אמביציה אינדיבידואליסט,יוזמה, חוסר סבלנות למתנגדים, תחרותיות, שליטה, בדידות משמעות
1 ערך נומרולוגי
שם של בן מין

 
שלמה המלך ידידיה
פרפקטציוניזם , מחקר , צורך במזון מנטלי, יצירתיות, רצינות משמעות
7 ערך נומרולוגי
שמואל ב' יב:כה מקור השם
שם של בן מין

 
ישפוט, יחליט ידין
אינטואיציה , שותפות , צורך בשיתוף פעולה, רגישות, רכושנות משמעות
2 ערך נומרולוגי
שם של בן מין

 
כהן בימיו של עזרא ידעיה
אידיאליזם, הומנטריות , חשיבה מרוכזת בזולת, עקשנות משמעות
9 ערך נומרולוגי
עזרא ב:לו מקור השם
שם של בן מין

 
תקווה יהב
ארגון , תכלתיות , צורך בסיפוק חומרי, שאפתנות משמעות
8 ערך נומרולוגי
שם של בן מין

 
מבית כלב יהדי
אינטואיציה , שותפות , צורך בשיתוף פעולה, רגישות, רכושנות משמעות
2 ערך נומרולוגי
דברי הימים א' ב:מז מקור השם
שם של בן מין

 
א- נביא. ב-אחד ממלכי ישראל - מלכים א' יט:טז יהוא
שמרנות , אחריות , מסגרת , מסירות, אנרגטיות, חריצות משמעות
4 ערך נומרולוגי
מלכים א' טז:א מקור השם
שם של בן מין

 
אחד ממלכי ישראל יהואחז
ראשוניות, אמביציה אינדיבידואליסט,יוזמה, חוסר סבלנות למתנגדים, תחרותיות, שליטה, בדידות משמעות
1 ערך נומרולוגי
מלכים ב' י:לה מקור השם
שם של בן מין

 
הוא יואש, אחד ממלכי ישראל יהואש
פרפקטציוניזם , מחקר , צורך במזון מנטלי, יצירתיות, רצינות משמעות
7 ערך נומרולוגי
מלכים ב' יב:א מקור השם
שם של בן מין

 
בנו של יעקב, שבט וממלכה יהודה
פתיחות , דמיון מפותח , כושר ביטוי, סמפטיה, אופטימיות, עצמאות משמעות
3 ערך נומרולוגי
בראשית כט:לה מקור השם
שם של בן מין

 
שליח בתקופת ירמיה יהודי
ארגון , תכלתיות , צורך בסיפוק חומרי, שאפתנות משמעות
8 ערך נומרולוגי
ירמיה לו:יד מקור השם
שם של בן מין

 
כוהן גדול בתקופת עזרא יהוחנן
פתיחות , דמיון מפותח , כושר ביטוי, סמפטיה, אופטימיות, עצמאות משמעות
3 ערך נומרולוגי
עזרא י:ו מקור השם
שם של בן מין

 
כהן בתקופת מלוכתו של יואש יהוידע
הרמוניה , אחריות , אהבת יופי , צורך באיזון, כבוד, אסתטיקה משמעות
6 ערך נומרולוגי
מלכים ב' יא:ד מקור השם
שם של בן מין

 
מלך יהודה, בן יהויקים יהויכין
פתיחות , דמיון מפותח , כושר ביטוי, סמפטיה, אופטימיות, עצמאות משמעות
3 ערך נומרולוגי
מלכים ב' כד:ו מקור השם
שם של בן מין

 
מלך יהודה, אביו של יהויכין יהויקים
ראשוניות, אמביציה אינדיבידואליסט,יוזמה, חוסר סבלנות למתנגדים, תחרותיות, שליטה, בדידות משמעות
1 ערך נומרולוגי
מלכים ב' כג:לד מקור השם
שם של בן מין

 
כהן בתקופתו של דוד יהויריב
אידיאליזם, הומנטריות , חשיבה מרוכזת בזולת, עקשנות משמעות
9 ערך נומרולוגי
דברי הימים א' ט:י מקור השם
שם של בן מין

 
בן רכב יהונדב
גמישות , חופש , תנודתיות, הרפתקנות, פיקחות משמעות
5 ערך נומרולוגי
מלכים ב' י:טו מקור השם
שם של בן מין

 
בנו של שאול יהונתן
ארגון , תכלתיות , צורך בסיפוק חומרי, שאפתנות משמעות
8 ערך נומרולוגי
שמואל א' יד:ו מקור השם
שם של בן מין

 
הוא יוסף יהוסף
ארגון , תכלתיות , צורך בסיפוק חומרי, שאפתנות משמעות
8 ערך נומרולוגי
שם של בן מין

 
סוד האל - יה+רז יהורז
פתיחות , דמיון מפותח , כושר ביטוי, סמפטיה, אופטימיות, עצמאות משמעות
3 ערך נומרולוגי
שם של בן מין

 
מלך יהודה. יהורם
אידיאליזם, הומנטריות , חשיבה מרוכזת בזולת, עקשנות משמעות
9 ערך נומרולוגי
מלכים א' כב:נא מקור השם
שם של בן מין

 
מלשון ישועה - הצלה, השם העברי של ישו אבי הברית החדשה של הנוצרים יהושוע
ראשוניות, אמביציה אינדיבידואליסט,יוזמה, חוסר סבלנות למתנגדים, תחרותיות, שליטה, בדידות משמעות
1 ערך נומרולוגי
שם של בן מין

 
בנו של נון, יורשו של משה, כבש את הארץ יהושע
שמרנות , אחריות , מסגרת , מסירות, אנרגטיות, חריצות משמעות
4 ערך נומרולוגי
שמות יז:ט מקור השם
שם של בן מין

 
מלך יהודה יהושפט
גמישות , חופש , תנודתיות, הרפתקנות, פיקחות משמעות
5 ערך נומרולוגי
מלכים א' טו:כד מקור השם
שם של בן מין

 
שר צבאו של דוד המלך יואב
ראשוניות, אמביציה אינדיבידואליסט,יוזמה, חוסר סבלנות למתנגדים, תחרותיות, שליטה, בדידות משמעות
1 ערך נומרולוגי
שמואל א' כו:ו מקור השם
שם של בן מין

 
מזכירו של חזקיהו יואח
פרפקטציוניזם , מחקר , צורך במזון מנטלי, יצירתיות, רצינות משמעות
7 ערך נומרולוגי
מלכים ב' יד:א מקור השם
שם של בן מין

 
אחד ממלכי ישראל יואחז
גמישות , חופש , תנודתיות, הרפתקנות, פיקחות משמעות
5 ערך נומרולוגי
מלכים ב' י:לה מקור השם
שם של בן מין

 
אחד מנביאי תרי-עשר יואל
אינטואיציה , שותפות , צורך בשיתוף פעולה, רגישות, רכושנות משמעות
2 ערך נומרולוגי
יואל א:א מקור השם
שם של בן מין

 
א- בנו של אחזיה. ב- בנו של אחאב - מלכים א' כב:כו יואש
אינטואיציה , שותפות , צורך בשיתוף פעולה, רגישות, רכושנות משמעות
2 ערך נומרולוגי
מלכים ב' יא:ב מקור השם
שם של בן מין

 
בנו של יקטן יובב
אינטואיציה , שותפות , צורך בשיתוף פעולה, רגישות, רכושנות משמעות
2 ערך נומרולוגי
בראשית י:כט מקור השם
שם של בן מין

 
איכר, פלח יוגב
פתיחות , דמיון מפותח , כושר ביטוי, סמפטיה, אופטימיות, עצמאות משמעות
3 ערך נומרולוגי
שם של בן מין

 
לועזי יוגין
פרפקטציוניזם , מחקר , צורך במזון מנטלי, יצירתיות, רצינות משמעות
7 ערך נומרולוגי
שם של בן מין

 
לועזי יוג'ין
פרפקטציוניזם , מחקר , צורך במזון מנטלי, יצירתיות, רצינות משמעות
7 ערך נומרולוגי
שם של בן מין

 
אמורא יודן
פרפקטציוניזם , מחקר , צורך במזון מנטלי, יצירתיות, רצינות משמעות
7 ערך נומרולוגי
תלמוד מקור השם
שם של בן מין

 
מגיבורי דוד המלך יוחא
פרפקטציוניזם , מחקר , צורך במזון מנטלי, יצירתיות, רצינות משמעות
7 ערך נומרולוגי
דברי הימים א' יא:מה מקור השם
שם של בן מין

 
אביו של התנא רבי שמואל יוחאי
ארגון , תכלתיות , צורך בסיפוק חומרי, שאפתנות משמעות
8 ערך נומרולוגי
תלמוד מקור השם
שם של בן מין

 
שר חיילים בתקופתו של ירמיה יוחנן
פרפקטציוניזם , מחקר , צורך במזון מנטלי, יצירתיות, רצינות משמעות
7 ערך נומרולוגי
ירמיה מ:ח מקור השם
שם של בן מין

 
מבוני החומה בתקופת נחמיה יוידע
ראשוניות, אמביציה אינדיבידואליסט,יוזמה, חוסר סבלנות למתנגדים, תחרותיות, שליטה, בדידות משמעות
1 ערך נומרולוגי
נחמיה ג:ו מקור השם
שם של בן מין

 
הוא יהויכין - מלך יהודה, בן יהויקים יויכין
פרפקטציוניזם , מחקר , צורך במזון מנטלי, יצירתיות, רצינות משמעות
7 ערך נומרולוגי
-- מקור השם
שם של בן מין

 
הוא יהויקים - מלך יהודה, אביו של יהויכין יויקים
גמישות , חופש , תנודתיות, הרפתקנות, פיקחות משמעות
5 ערך נומרולוגי
-- מקור השם
שם של בן מין

 
הוא יהויריב - כהן בתקופתו של דוד יויריב
שמרנות , אחריות , מסגרת , מסירות, אנרגטיות, חריצות משמעות
4 ערך נומרולוגי
-- מקור השם
שם של בן מין

 
לועזי יוליוס
גמישות , חופש , תנודתיות, הרפתקנות, פיקחות משמעות
5 ערך נומרולוגי
שם של בן מין

 
חג יום-טוב
ראשוניות, אמביציה אינדיבידואליסט,יוזמה, חוסר סבלנות למתנגדים, תחרותיות, שליטה, בדידות משמעות
1 ערך נומרולוגי
שם של בן מין

 
שם ציפור יון
פתיחות , דמיון מפותח , כושר ביטוי, סמפטיה, אופטימיות, עצמאות משמעות
3 ערך נומרולוגי
שם של בן מין

 
הוא יהונדב - בן רכב יונדב
אידיאליזם, הומנטריות , חשיבה מרוכזת בזולת, עקשנות משמעות
9 ערך נומרולוגי
-- מקור השם
שם של בן מין

 
א-בנו של שאול (נקרא גם יהונתן). ב-תלמודי - הוא יהונתן יונתן
פתיחות , דמיון מפותח , כושר ביטוי, סמפטיה, אופטימיות, עצמאות משמעות
3 ערך נומרולוגי
שמואל א' יד:ו מקור השם
שם של בן מין

 
מהשם יוסף - בתלמוד - תנא גלילי ותנא בן חלפתא יוסי
גמישות , חופש , תנודתיות, הרפתקנות, פיקחות משמעות
5 ערך נומרולוגי
-- מקור השם
שם של בן מין

 
אחד מבניו של יעקב יוסף
פתיחות , דמיון מפותח , כושר ביטוי, סמפטיה, אופטימיות, עצמאות משמעות
3 ערך נומרולוגי
בראשית ל:כד מקור השם
שם של בן מין

 
יה+עד יועד
אידיאליזם, הומנטריות , חשיבה מרוכזת בזולת, עקשנות משמעות
9 ערך נומרולוגי
שם של בן מין

 
מגיבורי דוד המלך יועזר
גמישות , חופש , תנודתיות, הרפתקנות, פיקחות משמעות
5 ערך נומרולוגי
דברי הימים א' יב:ז מקור השם
שם של בן מין

 
יה+רב יורב
אינטואיציה , שותפות , צורך בשיתוף פעולה, רגישות, רכושנות משמעות
2 ערך נומרולוגי
שם של בן מין

 
מקראי - בן שבט גד. וגם שם לועזי יורי
ראשוניות, אמביציה אינדיבידואליסט,יוזמה, חוסר סבלנות למתנגדים, תחרותיות, שליטה, בדידות משמעות
1 ערך נומרולוגי
דברי הימים א' ה:יג מקור השם
שם של בן מין

 
מלך יהודה. יורם
שמרנות , אחריות , מסגרת , מסירות, אנרגטיות, חריצות משמעות
4 ערך נומרולוגי
מלכים א' כב:נא מקור השם
שם של בן מין

 
יה+רן יורן
גמישות , חופש , תנודתיות, הרפתקנות, פיקחות משמעות
5 ערך נומרולוגי
שם של בן מין

 
א- מלך יהודה. ב-בנו של גדעון השופט, שופטים ט:ה יותם
הרמוניה , אחריות , אהבת יופי , צורך באיזון, כבוד, אסתטיקה משמעות
6 ערך נומרולוגי
מלכים ב' טו:ז מקור השם
שם של בן מין

 
יאיר - יפיץ אור יזהר
הרמוניה , אחריות , אהבת יופי , צורך באיזון, כבוד, אסתטיקה משמעות
6 ערך נומרולוגי
שם של בן מין

 
א-מקראי- בנו של הושע. ב-מודרני- חבל ארץ יזרעאל
פתיחות , דמיון מפותח , כושר ביטוי, סמפטיה, אופטימיות, עצמאות משמעות
3 ערך נומרולוגי
הושע א:ד מקור השם
שם של בן מין

 
אחד מנביאי ישראל יחזקאל
פתיחות , דמיון מפותח , כושר ביטוי, סמפטיה, אופטימיות, עצמאות משמעות
3 ערך נומרולוגי
יחזקאל א:ג מקור השם
שם של בן מין

 
סגולה לחיים - ברכת חיים יחיא
אינטואיציה , שותפות , צורך בשיתוף פעולה, רגישות, רכושנות משמעות
2 ערך נומרולוגי
שם של בן מין

 
יחי+אב - ברכה או הנצחה לאב יחיאב
שמרנות , אחריות , מסגרת , מסירות, אנרגטיות, חריצות משמעות
4 ערך נומרולוגי
שם של בן מין

 
יחי+אח - ברכה או הנצחה לאח יחיאח
ראשוניות, אמביציה אינדיבידואליסט,יוזמה, חוסר סבלנות למתנגדים, תחרותיות, שליטה, בדידות משמעות
1 ערך נומרולוגי
שם של בן מין

 
משורר ולוי בזמן דוד המלך יחיאל
גמישות , חופש , תנודתיות, הרפתקנות, פיקחות משמעות
5 ערך נומרולוגי
דברי הימים א' טו:יח מקור השם
שם של בן מין

 
שאין שני לו יחיד
גמישות , חופש , תנודתיות, הרפתקנות, פיקחות משמעות
5 ערך נומרולוגי
שם של בן מין

 
א-מקראי-לוי בזמן דוד המלך ב-סגולה להחלמה, ציון לחיים ארוכים יחיה
הרמוניה , אחריות , אהבת יופי , צורך באיזון, כבוד, אסתטיקה משמעות
6 ערך נומרולוגי
דברי הימים א' טו:כד מקור השם
שם של בן מין

 
יגרום לכך שהדבר יקרה, יצפה בקוצר רוח יחיל
שמרנות , אחריות , מסגרת , מסירות, אנרגטיות, חריצות משמעות
4 ערך נומרולוגי
שם של בן מין

 
א- יחי+עם - הבעת לאומיות. ב-שם מקום יחיעם
פתיחות , דמיון מפותח , כושר ביטוי, סמפטיה, אופטימיות, עצמאות משמעות
3 ערך נומרולוגי
שם של בן מין

 
יחי+שלום יחישלום
ארגון , תכלתיות , צורך בסיפוק חומרי, שאפתנות משמעות
8 ערך נומרולוגי
שם של בן מין

 
לועזי ייבגני
שמרנות , אחריות , מסגרת , מסירות, אנרגטיות, חריצות משמעות
4 ערך נומרולוגי
שם של בן מין

 
בן שמעון יכין
אידיאליזם, הומנטריות , חשיבה מרוכזת בזולת, עקשנות משמעות
9 ערך נומרולוגי
בראשית מו:י מקור השם
שם של בן מין

 
בן שמעון ימין
אינטואיציה , שותפות , צורך בשיתוף פעולה, רגישות, רכושנות משמעות
2 ערך נומרולוגי
בראשית מו:י מקור השם
שם של בן מין

 
מלך יהודה בתקופת הבית השני ינאי
ארגון , תכלתיות , צורך בסיפוק חומרי, שאפתנות משמעות
8 ערך נומרולוגי
תלמוד מקור השם
שם של בן מין

 
יגדל, יצמח, ישגשג ינוב
גמישות , חופש , תנודתיות, הרפתקנות, פיקחות משמעות
5 ערך נומרולוגי
שם של בן מין

 
א-כינוי למשיח ב-יזכה לנינים ג-יתמיד ינון
ארגון , תכלתיות , צורך בסיפוק חומרי, שאפתנות משמעות
8 ערך נומרולוגי
שם של בן מין

 
ישגשג, יתן תנובה יניב
אידיאליזם, הומנטריות , חשיבה מרוכזת בזולת, עקשנות משמעות
9 ערך נומרולוגי
שם של בן מין

 
יחרוש יניר
אידיאליזם, הומנטריות , חשיבה מרוכזת בזולת, עקשנות משמעות
9 ערך נומרולוגי
שם של בן מין

 
יביע נועם, יביע רוגע ינעם
ארגון , תכלתיות , צורך בסיפוק חומרי, שאפתנות משמעות
8 ערך נומרולוגי
שם של בן מין

 
לועזי ינקו
שמרנות , אחריות , מסגרת , מסירות, אנרגטיות, חריצות משמעות
4 ערך נומרולוגי
שם של בן מין

 
בן שבט יהודה יעבץ
ראשוניות, אמביציה אינדיבידואליסט,יוזמה, חוסר סבלנות למתנגדים, תחרותיות, שליטה, בדידות משמעות
1 ערך נומרולוגי
דברי הימים א' ד:ט מקור השם
שם של בן מין

 
חזק, אמיץ, גבר יעוז
פתיחות , דמיון מפותח , כושר ביטוי, סמפטיה, אופטימיות, עצמאות משמעות
3 ערך נומרולוגי
שם של בן מין

 
אבי אלחנן יעיר
אינטואיציה , שותפות , צורך בשיתוף פעולה, רגישות, רכושנות משמעות
2 ערך נומרולוגי
דברי הימים א' כ:ה מקור השם
שם של בן מין

 
מילה ערבית ל-יחיה יעיש
פתיחות , דמיון מפותח , כושר ביטוי, סמפטיה, אופטימיות, עצמאות משמעות
3 ערך נומרולוגי
שם של בן מין

 
בן יצחק, נקרא לאחר מכן ישראל יעקב
אינטואיציה , שותפות , צורך בשיתוף פעולה, רגישות, רכושנות משמעות
2 ערך נומרולוגי
בראשית כח:כ מקור השם
שם של בן מין

 
הרבה עצים - משל לשפע, המון יער
ראשוניות, אמביציה אינדיבידואליסט,יוזמה, חוסר סבלנות למתנגדים, תחרותיות, שליטה, בדידות משמעות
1 ערך נומרולוגי
שם של בן מין

 
יער שלי יערי
אינטואיציה , שותפות , צורך בשיתוף פעולה, רגישות, רכושנות משמעות
2 ערך נומרולוגי
שם של בן מין

 
שם מקום יפו
הרמוניה , אחריות , אהבת יופי , צורך באיזון, כבוד, אסתטיקה משמעות
6 ערך נומרולוגי
שם של בן מין

 
אבי כלב יפונה
פרפקטציוניזם , מחקר , צורך במזון מנטלי, יצירתיות, רצינות משמעות
7 ערך נומרולוגי
במדבר יג:6 מקור השם
שם של בן מין

 
לועזי יפים
גמישות , חופש , תנודתיות, הרפתקנות, פיקחות משמעות
5 ערך נומרולוגי
שם של בן מין

 
להבעת צמיחה ושפע יפרח
ראשוניות, אמביציה אינדיבידואליסט,יוזמה, חוסר סבלנות למתנגדים, תחרותיות, שליטה, בדידות משמעות
1 ערך נומרולוגי
שם של בן מין

 
מבניו של נח יפת
שמרנות , אחריות , מסגרת , מסירות, אנרגטיות, חריצות משמעות
4 ערך נומרולוגי
בראשית ה:לב מקור השם
שם של בן מין

 
אחד השופטים יפתח
פתיחות , דמיון מפותח , כושר ביטוי, סמפטיה, אופטימיות, עצמאות משמעות
3 ערך נומרולוגי
שופטים יא:א מקור השם
שם של בן מין

 
יגרום לצהלה, שמחה, תרועה יצהיל
ראשוניות, אמביציה אינדיבידואליסט,יוזמה, חוסר סבלנות למתנגדים, תחרותיות, שליטה, בדידות משמעות
1 ערך נומרולוגי
שם של בן מין

 
בנו של קורח. פירוש מילולי - שמן זך יצהר
ארגון , תכלתיות , צורך בסיפוק חומרי, שאפתנות משמעות
8 ערך נומרולוגי
שמות ו:כא מקור השם
שם של בן מין

 
בן אברהם, אבי יעקב יצחק
ראשוניות, אמביציה אינדיבידואליסט,יוזמה, חוסר סבלנות למתנגדים, תחרותיות, שליטה, בדידות משמעות
1 ערך נומרולוגי
בראשית יז:יט מקור השם
שם של בן מין

 
יעמיד, חזק, עמיד יציב
שמרנות , אחריות , מסגרת , מסירות, אנרגטיות, חריצות משמעות
4 ערך נומרולוגי
שם של בן מין

 
להבעת הצלחה יצלח
פתיחות , דמיון מפותח , כושר ביטוי, סמפטיה, אופטימיות, עצמאות משמעות
3 ערך נומרולוגי
שם של בן מין

 
להבעת הצלחה יצליח
שמרנות , אחריות , מסגרת , מסירות, אנרגטיות, חריצות משמעות
4 ערך נומרולוגי
שם של בן מין

 
שם מקום, להבעת תקומה והתרוממות. וגם מרד יקום
פתיחות , דמיון מפותח , כושר ביטוי, סמפטיה, אופטימיות, עצמאות משמעות
3 ערך נומרולוגי
שם של בן מין

 
בן שבט יהודה יקותיאל
ארגון , תכלתיות , צורך בסיפוק חומרי, שאפתנות משמעות
8 ערך נומרולוגי
דברי הימים א' ד:יח מקור השם
שם של בן מין

 
בנו של עבר יקטן
פרפקטציוניזם , מחקר , צורך במזון מנטלי, יצירתיות, רצינות משמעות
7 ערך נומרולוגי
בראשית י:כה מקור השם
שם של בן מין

 
כהן בתקופת המלך דוד יקים
פרפקטציוניזם , מחקר , צורך במזון מנטלי, יצירתיות, רצינות משמעות
7 ערך נומרולוגי
דברי הימים א' ד:יח מקור השם
שם של בן מין

 
חשוב, יקר יקיר
גמישות , חופש , תנודתיות, הרפתקנות, פיקחות משמעות
5 ערך נומרולוגי
שם של בן מין

 
יקר
שמרנות , אחריות , מסגרת , מסירות, אנרגטיות, חריצות משמעות
4 ערך נומרולוגי
שם של בן מין

 
הוא גדעון ירבעל
הרמוניה , אחריות , אהבת יופי , צורך באיזון, כבוד, אסתטיקה משמעות
6 ערך נומרולוגי
שופטים ו:לב מקור השם
שם של בן מין

 
מלך ישראל ירבעם
פרפקטציוניזם , מחקר , צורך במזון מנטלי, יצירתיות, רצינות משמעות
7 ערך נומרולוגי
מלכים א' יא:כח מקור השם
שם של בן מין

 
אבי אלקנה, שם מקום ירוחם
פתיחות , דמיון מפותח , כושר ביטוי, סמפטיה, אופטימיות, עצמאות משמעות
3 ערך נומרולוגי
שמואל א' א:א מקור השם
שם של בן מין

 
יגדל, יתרומם, יתפאר ירום
שמרנות , אחריות , מסגרת , מסירות, אנרגטיות, חריצות משמעות
4 ערך נומרולוגי
שם של בן מין

 
ישמח, ישיר, יגיל ירון
גמישות , חופש , תנודתיות, הרפתקנות, פיקחות משמעות
5 ערך נומרולוגי
שם של בן מין

 
שם מקום - עיר בירתנו ירושלים
אינטואיציה , שותפות , צורך בשיתוף פעולה, רגישות, רכושנות משמעות
2 ערך נומרולוגי
שם של בן מין

 
בנו של יקטן ירח
אינטואיציה , שותפות , צורך בשיתוף פעולה, רגישות, רכושנות משמעות
2 ערך נומרולוגי
בראשית י:כו מקור השם
שם של בן מין

 
בן שבט ראובן ירחמאל
ראשוניות, אמביציה אינדיבידואליסט,יוזמה, חוסר סבלנות למתנגדים, תחרותיות, שליטה, בדידות משמעות
1 ערך נומרולוגי
דברי הימים א' ב:ט מקור השם
שם של בן מין

 
חי בימי עזרא יריב
הרמוניה , אחריות , אהבת יופי , צורך באיזון, כבוד, אסתטיקה משמעות
6 ערך נומרולוגי
עזרא י:יח מקור השם
שם של בן מין

 
ישמח, ימלא רון ירין
אידיאליזם, הומנטריות , חשיבה מרוכזת בזולת, עקשנות משמעות
9 ערך נומרולוגי
שם של בן מין

 
חי בימי עזרא ירמי
ארגון , תכלתיות , צורך בסיפוק חומרי, שאפתנות משמעות
8 ערך נומרולוגי
עזרא י:לג מקור השם
שם של בן מין

 
אחד הנביאים ירמיה
שמרנות , אחריות , מסגרת , מסירות, אנרגטיות, חריצות משמעות
4 ערך נומרולוגי
ירמיה א:א מקור השם
שם של בן מין

 
שם נחל ירקון
הרמוניה , אחריות , אהבת יופי , צורך באיזון, כבוד, אסתטיקה משמעות
6 ערך נומרולוגי
שם של בן מין

 
בן יששכר ישוב
פתיחות , דמיון מפותח , כושר ביטוי, סמפטיה, אופטימיות, עצמאות משמעות
3 ערך נומרולוגי
במדבר כו:כד מקור השם
שם של בן מין

 
א-יהושע בן נון. ב-כוהן בתקופתו של זרובבל, עזרא ג:ב ישוע
ארגון , תכלתיות , צורך בסיפוק חומרי, שאפתנות משמעות
8 ערך נומרולוגי
נחמיה ח:יז מקור השם
שם של בן מין

 
שם נוסף לישראל ישורון
גמישות , חופש , תנודתיות, הרפתקנות, פיקחות משמעות
5 ערך נומרולוגי
דברים לב:טו מקור השם
שם של בן מין

 
אבי דוד המלך ישי
גמישות , חופש , תנודתיות, הרפתקנות, פיקחות משמעות
5 ערך נומרולוגי
שמואל א' טז:א מקור השם
שם של בן מין

 
לציון חזרה, שיבה - לציון ישיב
פרפקטציוניזם , מחקר , צורך במזון מנטלי, יצירתיות, רצינות משמעות
7 ערך נומרולוגי
שם של בן מין

 
בנם של אברהם והגר ישמעאל
ראשוניות, אמביציה אינדיבידואליסט,יוזמה, חוסר סבלנות למתנגדים, תחרותיות, שליטה, בדידות משמעות
1 ערך נומרולוגי
בראשית טז:יא מקור השם
שם של בן מין

 
מגיבורי דוד המלך ישמעיה
פתיחות , דמיון מפותח , כושר ביטוי, סמפטיה, אופטימיות, עצמאות משמעות
3 ערך נומרולוגי
דברי הימים א' יב:ד מקור השם
שם של בן מין

 
שר צבא בתקופת דוד המלך ישמעיהו
אידיאליזם, הומנטריות , חשיבה מרוכזת בזולת, עקשנות משמעות
9 ערך נומרולוגי
דברי הימים א' כז:יט מקור השם
שם של בן מין

 
בנם של אברהם והגר ישמעל
אידיאליזם, הומנטריות , חשיבה מרוכזת בזולת, עקשנות משמעות
9 ערך נומרולוגי
בראשית טז:יא מקור השם
שם של בן מין

 
א-ראשי התיבות של יהודה, שומרון ועזה. ב-כמיהה לגאולה והצלה ישע
אינטואיציה , שותפות , צורך בשיתוף פעולה, רגישות, רכושנות משמעות
2 ערך נומרולוגי
שם של בן מין

 
בן שבט יהודה ישעי
פתיחות , דמיון מפותח , כושר ביטוי, סמפטיה, אופטימיות, עצמאות משמעות
3 ערך נומרולוגי
דברי הימים א' ב:לא מקור השם
שם של בן מין

 
אחד הנביאים ישעיה
ארגון , תכלתיות , צורך בסיפוק חומרי, שאפתנות משמעות
8 ערך נומרולוגי
ישעיה א:א מקור השם
שם של בן מין

 
הישע שלהם ישעם
הרמוניה , אחריות , אהבת יופי , צורך באיזון, כבוד, אסתטיקה משמעות
6 ערך נומרולוגי
שם של בן מין

 
מראה על יושר, טוהר ישר
הרמוניה , אחריות , אהבת יופי , צורך באיזון, כבוד, אסתטיקה משמעות
6 ערך נומרולוגי
שם של בן מין

 
א-שם מדינתנו. ב-השם שהוענק ליעקב ישראל
ראשוניות, אמביציה אינדיבידואליסט,יוזמה, חוסר סבלנות למתנגדים, תחרותיות, שליטה, בדידות משמעות
1 ערך נומרולוגי
בראשית לב:כט מקור השם
שם של בן מין

 
בן יעקב, שם שבט יששכר
אינטואיציה , שותפות , צורך בשיתוף פעולה, רגישות, רכושנות משמעות
2 ערך נומרולוגי
בראשית ל:יח מקור השם
שם של בן מין

 
חותנו של משה יתרו
שמרנות , אחריות , מסגרת , מסירות, אנרגטיות, חריצות משמעות
4 ערך נומרולוגי
שמות ג:א מקור השם
שם של בן מין


חזור