הבור   נשלח על ידי מתן סולומש  

פעם הלך אדם לבדו בלילה ולפתע נפל לבור.
צעק האדם בכל כוחו לעזרה.

לפתע הגיע רבי, צעק האדם לרבי בבקשת לעזרה. הרבי הסתכל לעומקו הרב של הבור וזרק לאדם ספר תנך ואמר לו תתפלל כך שאלהים יציל אותך, והלך.

המשיך האדם לקרוא לעזרה ולפתע הגיע רופא צעק האדם לרופא בבקשת עזרה אך הרופא שנבהל מעומק הבור זרק לאדם תרופות ואמר לו אם תהיה חולה בבור תעזר בתרופות.

וכך בא הסנדלר שזרק לו נעליים חדשות והקצב שזרק לו בשר טרי.

האדם כמעט והתייאש ושם סוף לחייו לפתע הגיע חברו הטוב ביותר שהיה מחוסר מקצוע.

הסתכל החבר לתוך הבור ולהפתעתו הרבה של האדם קפץ פנימה.

התחיל האדם לצעוק על חברו בשביל מה קפצת לבור עכשיו שנינו נמות פה, אך החבר הסתכל על האדם ואמר לו: "אתה חברי הטוב נפלת לבור הנורא הזה אבל אני כבר הייתי בבור הזה ואני יודע את הדרך החוצה בוא אחרי." וכך הוציא החבר את האדם מחוץ לבור.

ומזה כדי שתלמדו שעזרה בזמנים הכי קשים לא תבוא משום מומחה, אלא, היא תבוא מהחברים הכי טובים. אז תקשיבו להם ותראו שהכל נראה אחרתלסיפורים קצרים נוספים - לחץ כאן
עו"ד צעד אחד קדימה לפני כולם
מחשבונים משפטיים