משחק הביגבגים
יש להשתמש בכלים השונים כדי להציל את הביגבגים
המטרה: להביא את הביגבגים לנקודה המהבהבת
מספר הכלים הוא שונה ומוגבל בכל שלב.
זהירות ! קפיצה מגובה רב שלא על מקפצה הורגת אותם