מחשבון לבדיקת עין הרע

שם האםשמךהערות - המחשבון מבוסס על תורת הקבלה. כולנו מכירים את המשפט ''בלי עין הרע'', מה זה עין הרע ? עין הרע - מעינו של אדם בעל נפש רעה וקנאית יוצאת קרינה רעילה הפוגעת באדם אחר. כל אדם שבזמן נתון כוח מזלו נמוך, יכול להפגע מעין הרע או מכישוף נגדו, עד כדי מוות. בפרקי אבות פרק ב' פסוק י''א נאמר: ''עין הרע ויצר הרע ושנאת הבריות מוציאים את האדם מן העולם''. במקור נוסף נאמר כי התורה מלמדת אותנו שאסור לדרוש במכשפים, ויקרא י''ט כ''ו - אך במקרה של עין הרע ההלכה מלמדת שאפשר להתרפות בכישוף כדי להתרפות ולהצליח בטיפול נגד עין הרע, יש להיות צמודים לאבחון על פי ספר הקבלה ולנהוג לפיו בדיוק. לכל סוג של עין הרע יש סגולה לריפוי שונה הנזקים יכולים להיות שונים, כגון: עשו לך כישוף בשתיה, נגרם לך נזק משדים, מרוח רעה ואפילו לעיתים עין הרע מאחד מקרובי משפחתך מחשבון זה נועד לאבחן את החולשה שלך במזל במידת האפשר, נציע בקרוב הוראות וסגולות להינצל מפגעים , כישופים ועין הרע.