נגישות:          
    רקע:                    

מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון פיצויים - חישוב פיצויי נזיקין - כאב וסבל - תחשיב נזק לא ממוני
לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים תשל"ה-1975/ תקנות לנפגעי תאונות דרכים - פלת"ד
 
תיק תביעה
שם פרטי ושם משפחה של הנפגע/ת
מספר זהות
מין הנפגע/ת
 
תאריך לידה של הנפגע
תאריך האירוע
מועד הגשת התביעה / מועד הערכה / מועד השיערוך
 
 
ימי אישפוז
ימי אישפוז
 
אחוזי נכות צמיתה
נכות צמיתה / נכות קבועה א
נכות צמיתה / נכות קבועה ב
נכות רפואית קודמת
מולדת או שאינה קשורה לתאונה
במקרה של ריבוי נכויות ניתן להעזר במחשבון נכות משוקללת
 
האם להציג חישוב מפורט
 
הערות: תחשיב הנזק לבית משפט - חישוב פיצויי נזק לא ממוני - ימי אישפוז - כאב וסבל בגין תאונת דרכים

אחוז ריבית שנתית - מקדם היוון הינו 3% שנתי
המחשבון מחשב באופן אוטומטי נכות משוקללת

מחשבונים רלוונטים - ארגז כלים לעבודת בית משפט / עו"ד / שופט נזיקיסט

האתר והמחשבונים פותחו ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית במחשבונים המשפטיים (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון , שמאים, בוררים, מגשרים, מומחים ואנשי מקצוע). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.