נגישות:          
    רקע:                    

מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון היוון סכום חד פעמי עתידי ושאינו מחזורי - היוון ימים לפי תאריכים
 
תאריך השיערוך
 
תאריך עתידי
 
סכום חד פעמי להיוון
 
ריבית שנתית להיוון
 
דברי הסבר: היוון סכום חד פעמי להיוון - היוון לפי ימים - היוון לפי שנים - היוון לפי תאריכים

.מחשבון זה נועד להוון סכום חד פעמי שאינו מחזורי אשר משולם פעם אחת בלבד בפלט החישוב יוצגו הנתונים הבאים: תשלום חד פעמי להיוון, תאריך השיערוך, תאריך עתידי, מספר ימים להיוון, מספר שנים להיוון, ריבית שנתית להיוון, כפל היוון, סכום חד פעמי מהוון. שעור הריבית השנתית להיוון פיצויים בתאונות דרכים הינו 3% שנתי.

מחשבונים רלוונטים - ארגז כלים לעבודת בית משפט / עו"ד / שופט נזיקיסט

האתר והמחשבונים פותחו ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית במחשבונים המשפטיים (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון , שמאים, בוררים, מגשרים, מומחים ואנשי מקצוע). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.