נגישות:          
    רקע:                    

מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון היוון סכום חודשי עתידי
 
תשלום אנונה חודשית להיוון
 
מספר שנים להיוון
 
תחילת התשלום בעוד מספר שנים
 
ריבית שנתית להיוון
 
הערות - מחשבון היוון סכום חודשי עתידי

מחשבון זה נועד להוון פיצויים שאמורים להתחיל להיות משולמים בעתיד כגון תשלומי פנסיה
שעור הריבית השנתית להיוון פיצויים בתאונות דרכים הינו 3% שנתי

מחשבונים רלוונטים - ארגז כלים לעבודת בית משפט / עו"ד / שופט נזיקיסט

האתר והמחשבונים פותחו ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית במחשבונים המשפטיים (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון , שמאים, בוררים, מגשרים, מומחים ואנשי מקצוע). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.