הורים | בית ספר להורים

בית ספר להורים
בית הספר להורים
שייכות, שיתוף, עידוד, גבולות, אווירה משפחתית
ארגז הכלים לחיזוק התא המשפחתי
צרכים ודרישות
מאת: פרומה קופפר - מנחת הורים

סולם הצרכים על פי מסלו
  1. צרכים פיזיולוגיים- מזון, לבוש, שינה
  2. בטחון- תחושת בטחון פיזי ונפשי
  3. שייכות-תחושת שייכות, להיות רצוי ואהוב
  4. הערכה- תחושת ערך עצמי
  5. הגשמה עצמית
  6. תשוקה לדעת וללמוד
  7. צרכים אסתטיים


1. השלב שבו נמצא האדם תואם את גילו. למשל, ילד צעיר אינו עסוק בצרכים אסתטיים.
2. אדם אינו יכול להתקדם שלב אם השלב הקודם לא הושג. למשל, ילד לא יכול ללמוד אם אינו מעריך את עצמו, או אם הוא מחפש אהבה.
3. סיפוק צורך אחד מוליד את הצורך של השלב הבא.

צרכים ודרישות


הצרכים הם חיוביים וחשובים לתפקודו של האדם. לא תמיד האדם מודע לצרכים, הוא חש אותם. רוב הפעמים האדם מביע דרישות וחושב שהם הצרכים. ילדים, שהתודעה שלהם, כלומר ההבנה שלהם את עצמם, )מדוע אני עושה כך או אחרת ?(, מתחילה להתפתח בגיל מאוחר , אינם יכולים לבטא את הצרכים שלהם. הם הופכים את הדרישות לצרכים. הילדים דורשים כל מיני דברים, שהרבה פעמים ההורים אינם מוכנים לתת. על ידי כך הם מתרחקים מסיפוק הצרכים. למשל, ילד הדורש תשומת לב בכל דרך שהיא וההורה עסוק ואינו יכול לספק את הדרישה. נוצר מצב שהילד מתרחק ממילוי הצורך. מצב זה , בדרך כלל, פוגם בתחושת השייכות. פעמים רבות, הילד יסלים את עוצמת הדרישה. הוא יציג את הדרישה בתוקף רב. עבורו , מילוי הדרישה, הינו תנאי לחייו. מאחורי דרישה כזו מסתתר צורך קיומי שהוא להיות שייך באמצעות תשומת לב. הילד אומר לעצמו: "אני אבוד, אני אומלל, אמא לא אוהבת אותי ". לכן הוא מתעקש ומסלים את המצב. אימו חושבת, שהדרישה היא בלתי אפשרית, מוגזמת מזיקה וכו', אין בדעתה למלא אותה. התוצאה שהדרישה מרחיקה את הילד ממילוי הצורך.

רצוי שההורה יספק את הצורך, אבל, לא את הדרישה, אם היא לא נראית לו מתאימה. כיצד?

ילד שדורש משהו שהו בגדר של תשומת לב, בדרך כלל מבטא דרישה לתחושת שייכות ואהבה. האם יכולה לספק את הצורך, לחבק אותו לומר לו שהיא אוהבת אותו, להבין את הרצון שלו בדרישה זו, להציעה משהוא אחר במקום הדרישה, אפשר גם לומר לילד שהיא היתה בשמחה ממלאת את הדרישה, אבל, לצערה זה לא מתאפשר, או שהיא לא יכולה. ילד שמביעים אליו אהבה, מספקים לו תשומת לב בשיחה מכובדת, בדרך כלל מוותר.

המעודד בגישה זו, הוא, שגם אמהות שיש להן צורך חזק להיות אמהות טובות, יכולות להעניק באהבה את הצורך, וללמד להגיד לא לדרישה בצורה מכובדת.

פרומה קופפר - מנחת הורים
פרומה קופפר:

הציפיה מילדנו  - התנהגות  - שייכות  - שיתוף  - עידוד  - גבולות  - אווירה משפחתית  - פינוק  - הגנת יתר  - לחץ הורי  - ביקורת  - אושר  - עוד מאמרים  - למה חשוב לערוך צוואה