הורים | בית ספר להורים

בית ספר להורים
בית הספר להורים
שייכות, שיתוף, עידוד, גבולות, אווירה משפחתית
ארגז הכלים לחיזוק התא המשפחתי
פעולות חיים
מאת: פרומה קופפר - מנחת הורים

1 . להשיג.

2 . להתחבר.

3 . לשלב.

להשיג- הרצון להשיג היא טבעית לאדם. בני אדם הממוקדים בכך והצורך להשיג עומד אצלם במקום ראשון בסדר עדיפויותיהם, עסוקים בלהשיג בתחומים רבים בחייהם. הם רצים קדימה.

להתחבר- הצורך של האדם להתחבר אל בני אדם אחרים, להשקיע במערכת יחסים, בקשרי ידידות עם הקרובים להם. בני אדם שעדיפות ראשונה שלהם זה להתחבר אל בני אדם, לרוב מגיעים למסקנה זו, לאחר משבר, קושי, מחלה וכיו"ב .

לשלב- פעולה המשלבת בין השניים. השילוב יכול להתקיים רק עם האדם הגיע למסקנה והחליט שיחסים עם בני אדם חשובים לו יותר מאשר להשיג. אדם זה משנה את אמות המידה שלו, מגדיר מחדש את מטרותיו, הערכים שלו ומיישם אותם בחיי היומיום.

ביחסי הורים וילדים, כדאי לשים לב, שאם נצליח להעלות את היחסים בין הורים וילדים לדרגת עדיפות ראשונה לפני ההישגים. ושההורה יחשוב שמערכת היחסים חשובה יותר מהציונים, יש סיכויים טובים שהתוצאה תהיה שילוב בין השתיים. וכך ירוויח ההורה את כל העולמות. כשהעדיפות היא על הישגים והיחסים נפגעים , יש סכנה של פגיעה בכל העולמות.

פרומה קופפר - מנחת הורים
פרומה קופפר:

הציפיה מילדנו  - התנהגות  - שייכות  - שיתוף  - עידוד  - גבולות  - אווירה משפחתית  - פינוק  - הגנת יתר  - לחץ הורי  - ביקורת  - אושר  - עוד מאמרים  - למה חשוב לערוך צוואה