הורים | בית ספר להורים

בית ספר להורים
בית הספר להורים
שייכות, שיתוף, עידוד, גבולות, אווירה משפחתית
ארגז הכלים לחיזוק התא המשפחתי
קריטריונים לאדם בוגר
מאת: פרומה קופפר - מנחת הורים

· סובלנות לתסכול

· יכולת לבחור

· יכולת להחליט

· יכולת לשקול אלטרנטיבות

· יכולת לממש החלטות

· יכולת לדחות סיפוקים

· יכולת לקחת אחריות

· יכולת לעמוד ברשות עצמופעילות בקבוצת הורים

1. הפעילות יכולה להיות כשעור פתיחה, כאשר ההורים יבדקו מהם הקריטריונים לאדם בוגר, מהם רוצים עבור ילדיהם כבוגרים, כיצד הם יכינו את ילדיהם לחיים בוגרים. מה תפקידם? אילו כישורים וכלים הם צריכים למלא את תפקידם?

מכאן ההורים יכולים להיות שותפים בבנית תוכנית הקורס להורים, יחד עם המנחה.

2. פעילות כשעור מסכם, קריטריונים לאדם בוגר, כיצד יכינו את הילדים להיות אנשים בוגרים. מה מתוך מה שלמדו בקורס יקדמו את המטרה? לקורס המשך, מה עוד היה רצוי ללמוד.

פרומה קופפר - מנחת הורים
פרומה קופפר:

הציפיה מילדנו  - התנהגות  - שייכות  - שיתוף  - עידוד  - גבולות  - אווירה משפחתית  - פינוק  - הגנת יתר  - לחץ הורי  - ביקורת  - אושר  - עוד מאמרים  - למה חשוב לערוך צוואה