הורים | בית ספר להורים

בית ספר להורים
בית הספר להורים
שייכות, שיתוף, עידוד, גבולות, אווירה משפחתית
ארגז הכלים לחיזוק התא המשפחתי
החופש הגדול הגיע, חגיגה לילדים או כאב ראש להורים
מאת: פרומה קופפר - מנחת הורים

בואו נראה מה חושבים הילדים וההורים על החופש ? הילדים - שאחרי 10 חודשי מסגרת, עול ומילוי הוראות, היגיע זמן להתפרקות, לשבור את הכללים, לעשות מה שבא לי. ליהנות, לכייף. ההורים- ממשיכים במסגרת ההתחייבויות שלהם, חוסר מסגרת של הילדים בהחלט לא מתאים להם. הם מרגישים לחץ, - מה יעשו הילדים, לאן ילכו, מתי יחזרו, כמה כסף זה יעלה. זוהי הכבדה רצינית עליהם. שבצידה חרדות ותחושת חוסר בטחון. אבל, מי אמר שחופש זה הפקרות, - בואו ננסה לבנות מסגרת לחופש, כללים ברורים, כללים של החופש. במסגרת חוג הורים בנינו כללים שכאלה, אני מביאה אותם לכם, אולי תמצאו בהם עניין לפני הכללים מספר הנחות בסיסיות שיקלו על יישום הכללים ואלה הם: · הכללים יקבעו יחד עם הילדים תוך שיתופם המלא ובהסכמתם. חשיבות הדבר בכך, שרק אם יהיו שותפים בקביעת הכללים יוכלו לקחת אחריות על יישומם. · הכללים יקבעו לשבוע בלבד, וכל שבוע תהיה ישיבת משפחה לבדיקת הכללים ולשינוים על פי הצורך. אין לשנות כלל עד לפגישה השבועית. )לכן נקבע מסגרת של שבוע(. על הילדים ועל ההורים לשמור על הכללים. · הילדים וההורים יחד יקבעו מה יקרה עם כלל כל שהוא לא ישמר. · מותר לילד להתחלף עם אחיו ואף לבקש מההורה להתחלף איתו במטלה שלו, ובתמורה הוא יעשה משהו אחר. · והחשוב מכל שאין לשכוח שזהו חופש , יש להשאיר זמן אישי פנוי לכל ילד. · על הכללים להתאים למצב של חופש ולהיות גמישים במדה סבירה. אלה הכללים שההורים בחוג הורים קבעו להביא לדיון עם ילדיהם: · שעת קימה בבקר ושעת שינה וסיום הפעילות של היום. )קמים יותר מאוחר וישנים יותר מאוחר( · ארוחות - זמנים, מי מכין ומה מכינים, איפה אוכלים · עבודות בית - מהם ההתחייבויות של כל אחד בבית סוף כל סוף גם בחופש זקוקים לבית מאורגן ונקי. רצוי שהילדים יקחו חלק בעבודות, מתוך הסכמה ובחירה שלהם, כאשר הם מבינים, שההורה הוא רק בן אדם ואינו יכול לעשות הכל לבדו. · ההורים החליטו שהם יכינו יחד עם הילדים רשימה של העבודות בבית וכל אחד יבחר תפקיד לשבוע ואח"כ יתחלפו בתפקידים. · כסף - יקבע תקציב שבועי לכל ילד, ותקציב לבילויים של המשפחה ביחד. על הילדים להבין שהמשפחה חיה במסגרת של תקציב, רצוי שההורים יבהירו את גבולות היכולת התקציב. ובשיתוף עם הילדים יתכננו את הוצאות הבילויים. · בילויים, טלוויזיה, מחשב וחברים - רצוי שגם לאלה יקבעו כללים מינימליים, שיהיו לרווחת כולם: אלו תוכניות, מתי לראות, תור למחשב, מתי חברים יכולים להגיע והחשוב מכל, שאלה לא יפגעו בכללי המסגרת. כמובן שכל משפחה תקבע את הכללים המתאימים לה, לגיל ילדיה, למסגרת התקציב שלה, ולצרכים שלה.ולהבנתה את המושג חופש. לא נותר לי אלא להחל לכם בהצלחה, חופש נעים, ולהתראות בחוג הורים בשנת הלימודים הבאה.

פרומה קופפר - מנחת הורים

פרומה קופפר:הציפיה מילדנו  - התנהגות  - שייכות  - שיתוף  - עידוד  - גבולות  - אווירה משפחתית  - פינוק  - הגנת יתר  - לחץ הורי  - ביקורת  - אושר  - עוד מאמרים  - למה חשוב לערוך צוואה