משחק שחרר את הבלוק - האבן השחורה
יש להזיז את הבלוקים השונים ולאפשר לבלוק השחור לצאת