משחק מלחמה - המטרה להפגיז את המסוקים , טנקים , אוניות וגשרים
התזוזה עם החצים שבמקלדת והיריות עם המקש הגדול