מלחמת טנקים - מכוונים את הזוית והעוצמה לפי מצב הרוח
ובהתאם יורים אש - לחיצה על הכפתור האדום