משחק נערת הבוגי בוגי מקפצת מעל הראשים של בחורים שיכורים
מכסחת אותם וזורקת להם את המשקה.
התזוזה עם החצים והקפיצה עם המקש הגדול.