משימתך להגיע לנקודת היציאה לפני שהמחשב משיג אותך
התזוזה במבוך היא באמצעות החצים שבמקלדת