משחק נוסטלגיה - הפולשים מהחלל
התזוזה עם החצים שבמקלדת - יריות עם המקש הגדול