משחק נוסטלגיה - אינדיאנה ג'ונס
התזוזה עם החצים שבמקלדת - עליך להיזהר מהעכבישים