עזרו לצפרדע לעבור את הכביש והנהר
התזוזה עם החצים שבמקלדת