הלבן: אתה
הלבן: המחשב
 רמה:
שחור: שחקן
שחור: המחשב
 רמה:
לבן מתחיל
שחור מתחיל
לבן למעלה
שחור למעלה