Pronouns - כינויי גוף


כינוי שם גוף הוא כל מילה הבאה במקום שם העצם ורומזת עליו במישרין או בעקיפין.

אנו מבחינים בין מספר קבוצות שונות של כינויי גוף


1. כינויי הנושא
I, you, he, she, it,you, we, they2. כינויי המושא
me, you, him, her, it, us, you, them3. כינויי הקניין
my, your, his, her, its, our, your, their4. כינויי שייכות
mine, yours, his, her, hers, its, ours, yours, theirs5. כינויים חוזרים
myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, thenselves6. כינויי רמיזה
this, that, these, those7. כינויי השאלה - כינויי הזיקה
who, which, that, whose ,whom