הבהרה משפטית
זולו הינה חברת האינטרנט הראשונה והוותיקה ביותר בישראל ובעולם המציעה שירותי מחשבונים משפטיים מקצועיים לעבודה מול הרשויות ובתי המשפט על פי הדין החל במדינת ישראל. מובהר כי השירותים ניתנים ללא יעוץ בעיקר בכדי להקל את החישוב עבור בעלי מקצוע המומחים בתחומם קרי: שופטים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים, אקטוארים, יועצי מס, שמאים וכדומה. זכות שימוש בכל מחשבון משפטי מאתר זה הינה אישית , לשימוש אישי ולא מסחרי. זכות שימוש ניתנת לאחר התשלום והינה מוגבלת בזמן ואינה מותרת להפצה , העברה, שכפול , העתקה, פרסום אלא בהסכמה מפורשת מראש ובכתב מאת עורך דין שרון טל. כל הזכויות שמורות למהנדס תוכנה ,כלכלן - עורך דין שרון טל, שופטים ועורכי דין נוספים , רואי חשבון , כלכלנים , מהנדסי תוכנה אשר שותפים לפיתוח השירותים. אין לראות בכל מחשבון ו/או בתוצאות החישוב ו/או עיבוד אחר ו/או מסמך אחר המופץ באמצעות אתר זה ו/או מטעמו משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף ליעוץ משפטי ו/או מקצועי אחר - אלא ככלי הנועד להקל להבין ולסייע כאומדן חישובי. בעלי האתר, המפתחים, השופטים, עו"ד שרון טל ועורכי הדין השותפים לפיתוח אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי כל משתמש בכל מחשבון ו/או מחולל ו/או סימולטור ו/או טפסים ו/או מסמכים אחרים המופצים באמצעות אתר זה. כל העושה שימוש באחד מאלה מצהיר כי הוא עושה זאת על דעת עצמו ונושא באחריות אישית. כמו כן, המפתחים / עורכי הדין או מי מטעמם לא ישאו בכל אחריות להתאמה לצרכים ספציפיים של המשתמש ו/או למטרותיו. המשמש מצהיר כי הוא מודע לכך שיתכנו טעויות חישוביות ובמקרים אלו עליו להודיע מיידית וישירות למפעלי האתר, בכל מקרה של סתירה בין המוצג באתר לבין האמור בחוק , החוק גובר.
כמו כן, המשתמש באתר זה מצהיר כי הוא מודע לכך שהאתר מאוחסן בחוות שרתים והשירות תלוי בגורמים וספקים נוספים ולפיכך יתכנו שיבושים ותקלות בשרת ו/או תקלות שונות ואין הבעלים, מפעלי האתר נותני השירות ו/או גורמים המתפעלים את אתר מתחייבים לתקינות ורציפות השירות לרבות שמירת נתוני החישוב במחשבונים ו/או במחוללים ו/או ביתר השירותים המאפשרים שמירת הנתונים. על הלקוח חלה אחריות לשמור את נתוני תוצאות החישוב אצלו ע"י הדפסה או ע"י שמירה כקובץ אצלו במחשב. במרבית המחשבונים והשירותים זולו איננה שומרת את הנתונים שהוקלדו ואילו במחשבונים ו/או השירותים המאפשרים זאת, זולו איננה מתחייבת לשמור את נתוני החישוב בכלל ו/או מעבר לשבוע מיום ביצוע החישוב ובסיום המנוי אין התחייבות לשמירת שום נתון עבור הלקוח. יחד עם זאת, בחלק מהשירותים והמחשבונים ישמרו נתונים שהוקלדו במחשב או מכשיר הנייד שממנו בוצע החישוב באמצעות קוקיז. המעוניין למחוק נתונים אלו - יכול לבצע זאת על ידי מחיקת הקוקיז. לכן, חל איסור מוחלט לעשות שימוש במחשבונים, מחוללים ושאר שירותי האתר שיש בהם הקלדת פרטים אישיים שלא באמצעות המחשב הקבוע האישי והבלעדי או מכשיר הנייד של המנוי. וגם הם חייבים להיות מוגנים בסיסמא.
המשתמש מודע לכך שיתכנו עדכונים ושינויים מעת לעת במבנה האתר, מראהו ועיצובו, תצוגת הנתונים, הוספה והורדת מחשבונים, מחוללים, עדכון נתונים, סימולטורים, מידע משפטי, שירותים שונים, הודעות שונות ובכלל היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים ושל התכנים או כל היבט אחר הכרוך באתר והכל - מבלי להודיע על כך מראש וללא כל זכות פיצוי. המשתמש מודע לכך ששינויים, עדכונים והשירותים הניתנים לחברה על ידי גורמים צג ג' ועצם העדכונים עצמם כאמור עלולים להיות כרוכים בתקלות שונות, זולו מצפה שהמשתמש ידווח על כל תקלה והיא תעשה ככל שהדבר תלוי בה לעשות כמיטב יכולתה, לשפר , לתקן ולסדר את התקלה. למען הסר ספק, מובהר כי גם מסירת הודעה לזולו או מי מטעמה כי קיימת אפשרות לגרימת בעיה, הפסד ו/או נזק מכל סוג שהוא לא תטיל אחריות על זולו, מפתחי האתר או מי מטעמה, והפיצוי המקסימלי יהיה הארכת תקופת שירות המנוי באופן יחסי ללא תשלום נוסף לאחר התיקון הדרוש תיקון.
למיטב ידיעת זולו הפועלת שנים רבות בסביבת האינטרנט ומבין החברות הותיקות באינטרנט בעולם, אין לאף חברת אינטרנט חסינות או הבטחת זמינות של 100%. לפיכך, זולו מאחסנת את שירותיה בשני שרתים שונים הממוקמים במקומות שונים בעולם ומאפשרת לכל מנוי שנתי אפשרות כניסה לשני שרתים שונים. הודעה על כך וכתובות האינטרנט נמסרת למנויים החדשים בדואר אלקטרוני. מסיבות שונות, אין כלל התחייבות שיתנו אותם מחשבונים ו/או מחוללים ו/או מידע ו/או שירותים בשני האתרים ו/או שיופיעו בסדר דומה. לפיכך, באם מדובר בשירות קריטי, על המנוי חלה האחריות לבדוק זאת טרם הצטרפות כמנוי ולהיות מודע לכך שעקב תקלות שונות לרבות תקלות של ספקי השירות חלק מהשירותים המופיעים רק באתר אחד לא יהיו זמינים עד אשר התקלה תסודר (לעיתים גם מספר ימים ו/או בהתאם לספקי השירות לרבות חוות השרתים, ספקי שרתים, מהנדסים, חברות האינטרנט וכדומה). במקרים אלו על המנוי להודיע לזולו על התקלה לאלתר והפיצוי היחיד שינתן הוא הארכת מועד המנוי למשך תקופת התקלה.
להלן האתרים שמהם ניתנים השרותים המשפטיים מזה שנים רבות:
אתר טקסו www.taxo.co.il
אתר זולו www.zooloo.co.il/calc/Law_client_Enter.asp
אנא הודיעו לנו על התקלה באמצעות דואר אלקטרוני zoolooportal@gmail.com או באמצעות כתוב לנו ונעשה את כל המאמצים לפתרון מהיר ככל שהדבר תלוי בזולו.
מבלי לגרוע מן האמור לעיל, זולו רשאית לשנות את המודל העיסקי לשנות את תנאי השירות כפי שיפורסם באתר ו/או להימכר לצד ג ו/או להתמזג עם חברה אחרת בכל עת, בכפוף להוראות כל דין.
מאופי השירות המושתת בעיקרו על חשיפת הקניין הרוחני , ידע כלכלי , פיננסי , ממוני ומשפטי מצטבר רב הנחשף למזמין השירות - לא יתקבלו ביטולים או החזרים על שימוש חלקי גם אם לא מוצתה כל תקופת המינוי ולא יתקבלו ביטולים ולא יהיו החזרים כספיים מסיבות שאינן קשורות בבעיות טכניות ממושכות - במקרים מסוג אלו הפיצוי המקסימלי יהא בהארכת תקופת השירות ובאופן יחסי. מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לשירותים באתר וכדומה, יהא בית המשפט בעל הסמכות העניינית בתל-אביב-יפו, אשר יידון בהתאם לדיני מדינת ישראל.
ט.ל.ח - מובהר, למען הסר ספק כי בעלי האתר, מפעיליו ומתכנניו אינם אחראים באופן כלשהו לנזקים ו/או הפסדים כלשהם העלולים להגרם כתוצאה מהסתמכות על הנתונים המוצגים ו/או עיבוד הנתונים. אין החברה מתחייבת לאשר לכל מעוניין את השירות המוצע וגם אם אושר אך לא נפרע בפועל החברה שומרת לעצמה את הזכות לביטול ו/או הפסקת שירות במיוחד לאלו שלא הסדירו תשלום תקין, או עקב שימוש לא נאות ו/או לא הוגן או בניגוד לתנאי השימוש. זמן הפעלת השירות משוער - תוך 1 ימי עסקים לאחר אישור ההזמנה בחברת כרטיסי האשראי או כשלושה ימי עסקים מיום פרעון הצ'ק. חשבונית מס קבלה תונפק ע"י חברת זולו טכנולוגיות בע"מ (להלן: "החברה", "זולו") - שמועברים אליה מעת לעת זכויות השירות, שנכתב ופותח בעיקרו על ידי מהנדס תוכנה - כלכלן - עורך דין שרון טל עו"ד ותיק בעל נסיון רב בתחומי משפט שונים ושהינו בעל זכויות היוצרים בפועל במערכות המשפטיות המוצגות באתר ורשאי להעביר את זכויות השימוש ו/או זכויות השירות ו/או כל זכות אחרת לגורמים נוספים לפי שיקול דעתו הבלעדי. ניתן לפנות אלינו ב כתוב לנו לציין את מהות הפניה באופן מפורט ונשמח לענות על כל שאלה.