עו"ד צעד אחד קדימה לפני כולם
מחשבונים משפטייםלשיעור האינפלציה היום - לחץ כאן

1992 - 1998 אינפלציה בישראל בשנים
מדד התשומה בבניה למגורים מדד המחירים הסיטונאים מדד המחירים לצרכן שנה
8.7% 9.1% 9.4% 1992
7.9% 7.2% 11.2% 1993
11.5% 9.7% 14.5% 1994
8.9% 10.0% 8.1% 1995
8.1% 7.0% 10.6% 1996
8.3% 5.9% 7.0% 1997
6.2% 8.2% 8.6% 1998

1997 - מדד המחירים
מדד התשומה בבניה למגורים מדד המחירים הסיטונאים מדד המחירים לצרכן החודש
באחוזים בנקודות באחוזים בנקודות באחוזים בנקודות
0.5 153.8 0.5 123.8 0.4 143.7 1997 ינואר
1.4 155.9 0.6 124.5 1.2 145.4 1997 פברואר
0.3 156.4 0.5 125.1 1.0 146.8 1997 מארס
0.9 157.8 1.0 126.3 0.7 147.9 1997 אפריל
-0.3 157.4 0.3 126.7 0.5 148.6 1997 מאי
2.5 161.4 0.5 127.3 1.1 150.2 1997 יוני
2.5 165.5 0.9 128.5 1.0 151.7 1997 יולי
0.8 166.9 0.5 129.1 0.4 152.3 1997 אוגוסט
0.5 167.7 0.5 129.7 -0.1 152.2 1997 ספטמבר
-1.2 165.7 0.7 130.6 1.2 154.0 1997 אוקטובר
-0.2 165.4 0.5 131.3 -0.3 153.6 1997 נובמבר
0.2 165.7 -0.6 130.5 -0.3 153.1 1997 דצמבר


1998 - מדד המחירים
מדד התשומה בבניה למגורים מדד המחירים הסיטונאים מדד המחירים לצרכן החודש
באחוזים בנקודות באחוזים בנקודות באחוזים בנקודות
0.0 165.7 0.0 130.5 0.3 153.6 1998 ינואר
0.1 165.9 -0.4 130.0 -0.1 153.5 1998 פברואר
0.2 166.2 0.2 130.3 -0.2 153.2 1998 מארס
0.7 167.4 1.2 131.9 1.4 155.3 1998 אפריל
-0.3 166.9 0.0 131.9 0.4 155.9 1998 מאי
1.6 169.5 -0.2 131.6 0.4 156.5 1998 יוני
1.4 171.9 -0.7 130.7 -0.1 156.3 1998 יולי
0.6 173.0 0.0 130.7 0.5 157.1 1998 אוגוסט
-0.6 172.0 0.8 131.8 1.4 159.3 1998 ספטמבר
6.0 173.0 3.2 136.0 3.0 164.1 1998 אוקטובר
1.3 175.3 3.6 140.9 1.3 166.2 1998 נובמבר
0.3 175.9 0.2 141.2 0.1 166.3 1998 דצמברמדד המחירים לצרכן הוא מדד שינוי ברמת המחירים של סל מוצרים ושירותים הנצרכים בישראל. השינוי בערכו של המדד מייצג את השינוי שחל במחירי המוצרים הנכללים בסל ספציפי, שנקבע אחת לתקופה.

סל התצרוכת מורכב מ -10 תחומים עיקריים בהם מזון, דיור, בריאות, הלבשה, תחבורה ותקשורת, תרבות וכו. המדד מחושב על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומפורסם מדי חודש ב 15 לאותו חודש.

אינפלציה היא תהליך עליית המחירים במשק. תהליך שגורם בדרך כלל לירידת ערך המטבע המקומי ביחס למטבעות של מדינות אחרות בהן האינפלציה נמוכה יותר. תהליך שנקרא פיחות.

מחשבון מדד המחירים לצרכן משנת 1951 + ריבית
1997-2005 טבלת מדד המחירים לצרכן שנים
1992-1998 טבלת מדד המחירים לצרכן שנים