מילוןטלה

lamb, aries

פירוש בחלום
ראיית טלה או כבשה בחלום מסמלת שיהיו לך הרבה שותפים. אחיזת טלה בחלום מסמלת שתגיע למעמד חשוב באמצעות עבודה קשה ושמירה על כללי האתיקה והמוסר. הטלה מסמל אצילות, תמימות וטוהר.

מידע מקראי
ישעיהו פרק סה פסוק כה: "זאב וטלה ירעו כאחד, ואריה כבקר יאכל-תבן, ונחש, עפר לחמו; לא-ירעו ולא-ישחיתו בכל-הר קדשי, אמר יהוה" שמואל א פרק ז פסוק ט "ויקח שמואל, טלה חלב אחד, ויעלה (ויעלהו) עולה כליל, ליהוה; ויזעק שמואל אל-יהוה בעד ישראל, ויענהו יהוה"

אינדקס הומור