נגישות:          
    רקע:                    

מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
חישוב החבות השנתית במס לשנת המס   2021
 
הכנסה שנתית חייבת
 
סטטוס
 


הערות: מחשבון מס הכנסה - בדיקת החבות במס - הכנסה שנתית

הכנסה שנתית חייבת - סה''כ הכנסות הנישום החייבות בשנת המס
שכיר - יש להקליד את סה''כ ההכנסה החייבת המופיעה בטופס 106
עצמאי - יש להקליד את סך ההכנסה לאחר ניכוי ההוצאות שהוצאו לייצורה ולאחר קיזוזים, הניכויים והפטורים
עצמאי שהוא גם שכיר, או כל בעל הכנסה אחרת - ראה עצמאי
סטטוס - לפי הסטטוס שלך מוקטנת החבות במס - נקודות זיכוי

האתר והמחשבונים פותחו ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית במחשבונים המשפטיים (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון , שמאים, בוררים, מגשרים, מומחים ואנשי מקצוע). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.