נגישות:          
    רקע:                    

מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון עבודות נשים - חישוב משך זמן חופשת לידה בימים
 
תאריך יציאה לחופשה
 
מספר הילדים שנולדו באותה הלידה
 
האם היה צורך לאשפז את הילד שנולד יותר מ
 
האם היה צורך לאשפז את האם ליותר מ
 
ימי עבודה בשבוע
 
דברי הסבר: עבודות נשים - חישוב משך זמן חופשת לידה - Maternity Leave

עובדת שקרובה ללדת יתן לה מעבידה חופשת לידה ולא יעבידנה בתוך חופשת הלידה.
אישפוז - שהות בבית חולים במשך 12 שעות לפחות לשם קבלת טיפול רפואי, גם אם תקופת האישפוז אינה רצופה.
המחשבון מחשב את מספר ימי חופשת לידה לה זכאית העובדת ומציג את התאריך ויום חזרה לעבודה. בין שאר הנתונים המחשבון מציג במידת הצורך תוספת מספר ימי חופשה בגין כל ילד נוסף שנולד באותה לידה, תוספת ימי חופשת לידה בגין אשיפוז האם, תוספת חופשת לידה בגין אשיפוז ילד, סה"כ תוספת בגין ימי אישפוז וסה"כ תוספת ימים מקסימלי בגין ימי אשיפוז שיותרו. כמו כן, קיימת התיחסות לימי עבודה בשבוע - הארכה ביומיים לעובדת העובדת בימים א-ה אשר אמורה לחזור ביום שישי, והארכה ביום חופשה נוסף באם יוצא לה יום שבת , כנ"ל תייחסות לימי עבודה א-ו במקרים אלו יוצג חישוב מתוקנן.

חוק עבודת נשים, תשי"ד - 1954 כולל תיקון 44 מיום 3/2/2008

האתר והמחשבונים פותחו ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית במחשבונים המשפטיים (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון , שמאים, בוררים, מגשרים, מומחים ואנשי מקצוע). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.