נגישות:          
    רקע:                    

מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון החבות השנתית במס הכנסה על הכנסה שאינה מיגיעה אישית
 
הכנסה שנתית חייבת שאינה מעבודה
 
שנת מס
 
סטטוס
 
נקודות זיכוי נוספות: מזונות, חד הורי, נטולי יכולת וכו
 
האם הנישום מעל גיל 60
 


דברי הסבר: בדיקת החבות במס על הכנסה שאינה מיגיעה אישית

שכר שאינו מעבודה: הכנסה פאסיבית, שכר מדמי שכירות נכסים מסחריים, תגמולים וכדומה
המחשבון מציג את סך ההכנסה השנתית החייבת שאינה מיגיעה אישית, הכנסה חודשית ממוצעת , סך המס לתשלום השנתי לשנת המס המבוקשת ללא נקודות זיכוי, גובה שווי נקודת זיכוי לאותה שנת מס מבוקשת , נקודות זיכוי חודשיות , סה"כ שווי נקודות זיכוי שנתיות, סה"כ מס הכנסה שנתי לתשלום כולל נקודות זיכוי , הכנסה שנתית בניכוי מס הכנסה כולל נקודות זיכוי , הכנסה חודשית ממוצעת בניכוי מס הכנסה כולל נקודות זיכוי , ממוצע מקדמת מס חודשית כולל נקודות זיכוי ואת דרגת המס השולי (שיעור מס שולי) בהתאם לאותם דרגות מס שולי באותה שנת מס מבוקשת, הכל בהתאם לסעיף 121 לפקודת מס הכנסה - כולל פרסום בתוצאות החישוב את טבלת מדרגות המס לשנת המס שעבורה נערך חישוב שיערוך חבות המס - מדרגות מס שנתיות ומדרגות מס חודשיות, לרבות שיעור המס לכל מדרגת מס לאותה שנת מס שנערך עבורה חישוב המס.


מחשבון מס הכנסה שאינה מיגיעה אישית לשנת המס 2022

מחשבון מס הכנסה שאינה מיגיעה אישית לשנת המס 2021

מחשבון מס הכנסה שאינה מיגיעה אישית לשנת המס 2020

מחשבון מס הכנסה שאינה מיגיעה אישית לשנת המס 2019

מחשבון מס הכנסה שאינה מיגיעה אישית לשנת המס 2018

מחשבון מס הכנסה שאינה מיגיעה אישית לשנת המס 2017

מחשבון מס הכנסה שאינה מיגיעה אישית לשנת המס 2016

מחשבון מס הכנסה שאינה מיגיעה אישית לשנת המס 2015

מחשבון מס הכנסה שאינה מיגיעה אישית לשנת המס 2014

מחשבון מס הכנסה שאינה מיגיעה אישית לשנת המס 2013

מחשבון מס הכנסה שאינה מיגיעה אישית לשנת המס 2012

מחשבון מס הכנסה שאינה מיגיעה אישית לשנת המס 2011

מחשבון מס הכנסה שאינה מיגיעה אישית לשנת המס 2010

מחשבון מס הכנסה שאינה מיגיעה אישית לשנת המס 2009

מחשבון מס הכנסה שאינה מיגיעה אישית לשנת המס 2008

מחשבון מס הכנסה שאינה מיגיעה אישית לשנת המס 2007

מחשבון מס הכנסה שאינה מיגיעה אישית לשנת המס 2006

האתר והמחשבונים פותחו ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית במחשבונים המשפטיים (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון , שמאים, בוררים, מגשרים, מומחים ואנשי מקצוע). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.