נגישות:          
    רקע:                    

מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון בדיקת חוב תשלומי משכנתא ריבית קבועה צמודה למדד + החזר חודשי
מטרת המערכת הינה לבדיקת סך יתרת החוב הנוכחית וההחזר החודשי המוצמד המעודכן עד להיום
 
תאריך לקיחת המשכנתא
 
תאריך שיערוך יתרת החוב
עד להיום
 
סכום קרן החוב / סכום משכנתא המקורי
 
החזר חודשי ההתחלתי המקורי
ניתן להעזר בלוח שפיצר
 
גובה ריבית שנתית באחוזים
 
סוג ההחזר החודשי
 
אם ההחזר החודשי שהקלדת כולל את סכום ביטוח החיים וסכום ביטוח הנכס - פרט כאן את הסכומים
ימולא באם המשכנתא והביטוח נלקחו ביחד מהבנק ומופיעים בחשבון כתשלום אחד
תשלום חודשי בגין ביטוח נכס
 
תשלום חודשי בגין ביטוח חיים
דברי הסבר: בדיקת חוב תשלומי משכנתא ריבית קבועה צמודה למדד + החזר חודשי
לראשונה בישראל מתאפשר לציבור לבדוק את יתרת החוב הנוכחית של המשכנתא שנלקחה
במהירות (און ליין) בקלות ובפשטות ע"י גורם בלתי תלוי

המחשבון מיועד לאנשים שלקחו משכנתא בריבית קבועה צמודה למדד המחירים לצרכן - ורוצים לבדוק את יתרת החוב העדכנית שלהם נכון להיום (לבדוק את הבנק שלהם) - המחשבון מציג גם את גובה ההחזר האחרון המעודכן כשהוא צמוד למדד - בכך המחשבון יוצר נגישות ליותר לקוחות לבדוק את הבנק למשכנתאות - תוך כדי בדיקה בנקאית עצמאית פשוטה וקלה בשיטה עשה זאת בעצמך. תוצאות החישוב מובאות באופן מפורט בטבלה המציגה את התפלגות השיערוך באופן חודשי - ע"ח הצמדה למדד , ע"ח הצמדת ריבית , סה"כ צבירה לכל חודש בנפרד באופן מצטבר - תוך כדי הצגת מדד ידוע , מדד אחרון , תאריך ומספר תשלום - כולל טבלת סיכום המציגה קרן החוב , תאריך התחלה , תאריך שיערוך החוב, סה"כ הפרשי הצמדה הצמדה , סה"כ ריבית שנצברה , סה"כ יתרת החוב לתשלום.


מחשבונים רלבנטיים נוספים טבלאות אינפלציה בישראל

האתר והמחשבונים פותחו ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית במחשבונים המשפטיים (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון , שמאים, בוררים, מגשרים, מומחים ואנשי מקצוע). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.