נגישות:          
    רקע:                    

מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון שווי זכויות הבנייה - תמחור שווי זכויות בנייה למכירה
מיסוי מקרקעין - מחשבון תמחור שווי מכירת זכויות בנייה - חישוב מפורט
כולל חישוב הרווח המבוקש וגילום מס שבח לעסקה נטו
 
שווי הנכס בש"ח
גודל הנכס הבנוי במ"ר
שטח זכויות הבנייה במטרים מרובעים
שכ"ט עורך דין רכישה לנכס
שכ"ט עורך דין לעסקה זו
שכ"ט מתווך לנכס
שכ"ט שמאי מקרקעין
מס רכישה על הנכס
הוצאות שונות הכרוכות במכירת זכויות הבנייה
מס רווח הון / מס שבח
אחוז רווח מבוקש
מע"מ
 

דברי הסבר: שווי זכויות בנייה למכירה - בדיקת כדאיות מכירה - תמחור השווי הכספי של זכויות הבנייה

המחשבון מתמחר את שווי זכויות הבנייה הנמכרות כולל העלויות הנלוות, שכ"ט עו"ד, מיסוי שווי הזכויות. המחשבון בודק את סכום כדאיות מכירת הזכויות ושווין הכספי האמיתי בעת ביצוע המכירה. המחשבון מתאים גם לעסקאות בין שכנים המוכרים אחד לשני זכויות בנייה, למשל: לצורך סגירת מרפסת, הרחבת דירה, תוספת חדר וכדומה. המחשבון מחשב ומציג באופן מפורט את דרך החישוב, לרבות אחוז זכויות הבנייה, שווי מלא, שווי זכויות בניה לפני רווח, שווי זכויות בנייה בתוספת הרווח מבוקש, שווי זכויות בנייה בתוספת מס שבח, שווי זכויות בנייה בגילום מס שבח, בעסקאות החייבות במע"מ (יש לבחור את שיעור המע"מ המתאים) המחשבון מציג גם את שווי זכויות בנייה בגילום מס שבח כולל מע"מ.

שווי הנכס - ישוערך על ידי שמאי מקרקעין או על בסיס עסקאות דומות בקרבת הנכס שבוצעו סמוך למועד ביצוע העסקה בהתאם לגודלו, מיקומו, טיבו ואופיו.

חישוב במחשבון זה אינו בא במקום השומה הנקבעת ע''פ החוק.

האתר והמחשבונים פותחו ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית במחשבונים המשפטיים (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון , שמאים, בוררים, מגשרים, מומחים ואנשי מקצוע). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.