נגישות:          
    רקע:                    

מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון היוון סכום פיצוי חוזר שמשולם מספר פעמים עם הגבלת שנים
 
שם התיק
 
המוצר
 
מועד הגשת התביעה / מועד השיערוך
 
שווי המוצר
 
מספר השנים הצפוי לצריכת המוצר
 
רכישת המוצר כל מספר שנים
 
שיעור שינוי שנתי במחיר המוצר
לרכישת מוצר דומה וחדש
 
ריבית שנתית להיוון
 


הסבר: היוון פיצוי לתשלום חוזר כל מספר שנים (למשל, פיצויי עבור אביזרי ניידות לנכה)

מחשבון זה נועד להוון פיצויים שאמורים להתחיל להיות משולמים היום ובעתיד כל מספר שנים לצורך רכישת מוצר מתבלה. למשל: עבור החלפת רכב נכה חדש, כיסא גלגלים ידני חדש, כיסא גלגלים ממונע חדש, מזרון אוויר חשמלי למניעת פצעי לחץ, קביים קנדיות, כריות ספוג למניעת פצעי לחץ, מזרון ספוג סטנדרטי ("תבנית ביצים"), פרוטזה וכדומה. שעור הריבית השנתית להיוון פיצויים בתאונות דרכים הינו 3% שנתי.

למחשבון היוון פיצוי שמשולם כל תקופה, עד גיל תוחלת חיים (ללא מגבלת שנים)

האתר והמחשבונים פותחו ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית במחשבונים המשפטיים (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון , שמאים, בוררים, מגשרים, מומחים ואנשי מקצוע). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.