נגישות:          
    רקע:                    

מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון תביעת גילום מס נטו לתשלום סכום ברוטו
 
אחוז המס השולי
 
אחוז מס לביטוח לאומי
 
סכום נטו לגילום
 


דברי הסבר: מחשבון תחשיב גילום מס נטו - חישוב ברוטו לקבל - grossing up

גילום מס - הינו חישוב התוספת לברוטו בהתאם לסכום הנטו שרוצים לשלם לעובד תוך התחשבות בשכר. המחשבון מציג את את שווי הברוטו המגולם ואת סכום המס לניכוי מהגילום. המחשבון מיועד לצורך חישוב תביעת ברוטו על מנת לקבל את הנטו המבוקש.
גילום שנעשה בשנת המס יוכר כהוצאה מוכרת באותה שנת מס. אם נעשתה שומה סופית בשל שנת המס אליה מתייחסת הוצאת הגילום - יש לפנות לנציב מס הכנסה מכוח הוראות סעיף 147 לפקודה בבקשה לפתוח את השומות הסגורות ולכלול בהן את הוצאת הגילום הנוספת. באם לא יתקבל אישור נציב מס הכנסה לפתיחת השומה, יוכר הגילום כהוצאה מוכרת בשנה שבה הוא נתגלה וזאת רק באם נוכה מס במקור מהגילום והועבר לפקיד השומה. לעניין הגילום ראו ע"א 438/90 פקיד שומה חיפה נ הד הקריות בע"מ - הגילום מוכר בניכוי כהוצאה מוכרת.

האתר והמחשבונים פותחו ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית במחשבונים המשפטיים (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון , שמאים, בוררים, מגשרים, מומחים ואנשי מקצוע). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.