נגישות:     
  רקע:                    
הסכמים משפטיים

דוגמאות הסכמים משפטיים

בעריכת עורך הדין שרון טל

דוגמאות הסכמי הלוואות


דוגמת הסכם / חוזה הלוואה צמודה למדד המחירים לצרכן פרעון חד פעמי בתום תקופה


דוגמת הסכם / חוזה הלוואה צמודה למדד המחירים לצרכן פרעון הלוואה באופן חודשי שוטף


דוגמת הסכם / חוזה הלוואה צמודה למדד המחירים לצרכן פרעון הלוואה באופן רבעוני שוטף


דוגמת הסכם / חוזה הלוואה צמודה לשער הדולר - פרעון חד פעמי בתום תקופה


דוגמת הסכם / חוזה הלוואה צמודה לשער הדולר - פרעון הלוואה באופן חודשי שוטף


דוגמת הסכם / חוזה הלוואה צמודה לשער הדולר - פרעון הלוואה באופן רבעוני שוטף


דוגמת הסכם / חוזה הלוואה צמודה לשער הדולר - כולל משכון דירה לטובת המלווה -פרעון הלוואה באופן חד פעמי


דוגמת הסכם / חוזה הלוואה צמודה לשער הדולר - כולל משכון דירה לטובת המלווה -פרעון הלוואה באופן חודשי שוטף


דוגמת הסכם / חוזה הלוואה צמודה לשער הדולר - כולל משכון דירה לטובת המלווה -פרעון הלוואה באופן רבעוני שוטף


דוגמת הסכם / חוזה הלוואה צמודה למדד המחירים לצרכן - כולל משכון דירה לטובת המלווה - פרעון הלוואה באופן חד פעמי


דוגמת הסכם / חוזה הלוואה צמודה למדד המחירים לצרכן - כולל משכון דירה לטובת המלווה - פרעון הלוואה באופן חודשי שוטף


דוגמת הסכם / חוזה הלוואה צמודה למדד המחירים לצרכן - כולל משכון דירה לטובת המלווה - פרעון הלוואה באופן רבעוני שוטף


קישורים רלבנטיים:

הסכמים משפטיים ראשי