נגישות:     
  רקע:                    
הסכמים משפטיים

דוגמאות הסכמים משפטיים

בעריכת עורך הדין שרון טל

הסכמי רכש - עסקי מחשבים - הייטק - עסקים באינטרנט


דוגמת הסכם / חוזה מכירה - רכישה אתר אינטרנט - עסק


דוגמת הסכם / חוזה מכירת - רכישת אתר אינטרנט של חברה בעמ ללא רכישת מניות החברה


דוגמת הסכם / חוזה מכירה - רכישת אתר אינטרנט של חברה בעמ כולל רכישת כל מניות החברה


דוגמת הסכם / חוזה מכירת - רכישה אתר אינטרנט של חברה בעמ כולל רכישת מחצית מניות החברה


דוגמת הסכם / חוזה שיווק וייצוג ברשת באנרים


דוגמת הסכם / חוזה חלוקת הכנסות מגולשים הנרשמים מאתר השתפ


דוגמת הסכם / חוזה שיתוף פעולה - חלוקת הכנסות על בסיס IVR


דוגמת הסכם / חוזה שיתוף פעולה - חלוקת הכנסות על בסיס SMS


דוגמת הסכם / חוזה הפצת תוכן באתר שתפי


דוגמת הסכם / חוזה אחסון אתר אינטרנט


דוגמת הסכם / חוזה פרסום באינטרנט לפי לידים


דוגמת הסכם / חוזה שירותי מנויים באינטרנט אתר הכרויות


דוגמת הסכם / חוזה שירותי מנויים באינטרנט אתר לימודים


דוגמת הסכם / חוזה רכישת זכות שימוש במערכת תוכנה לגוף פיננסי גדול - בנקים


קישורים רלבנטיים:

הסכמים משפטיים ראשי