נגישות:     
  רקע:                    
הסכמים משפטיים

דוגמאות הסכמים משפטיים

בעריכת עורך הדין שרון טל

הסכמי שכירות מקרקעין - נדל"ן


דוגמת הסכם / חוזה שכירות דירה - ללא אופציה , ערבות בנקאית


דוגמת הסכם / חוזה שכירות דירה - ללא אופציה , שטר חוב


דוגמת הסכם / חוזה שכירות דירה - עם אופציה , ערבות בנקאית


דוגמת הסכם / חוזה שכירות דירה - עם אופציה , שטר חוב


דוגמת הסכם / חוזה שכירות משרד - ללא אופציה , ערבות בנקאית


דוגמת הסכם / חוזה שכירות משרד - ללא אופציה , שטר חוב


דוגמת הסכם / חוזה שכירות משרד - עם אופציה , ערבות בנקאית


דוגמת הסכם / חוזה שכירות משרד - עם אופציה , שטר חוב


דוגמת הסכם / חוזה שכירות מחסן - ללא אופציה , ערבות בנקאית


דוגמת הסכם / חוזה שכירות מחסן - ללא אופציה , עטר חוב


דוגמת הסכם / חוזה שכירות מחסן - עם אופציה , ערבות בנקאית


דוגמת הסכם / חוזה שכירות מחסן - עם אופציה , שטר חוב


דוגמת הסכם / חוזה שכירות למטרת הפעלת מספרה - ללא אופציה , שטר חוב


דוגמת הסכם / חוזה שכירות למטרת הפעלת מספרה - ללא אופציה , ערבות בנקאית


דוגמת הסכם / חוזה שכירות למטרת הפעלת מספרה - עם אופציה , שטר חוב


דוגמת הסכם / חוזה שכירות למטרת הפעלת מספרה - עם אופציה , ערבות בנקאית


דוגמת הסכם / חוזה שכירות למטרת הפעלת מסעדה / בית קפה - ללא אופציה , שטר חוב


דוגמת הסכם / חוזה שכירות למטרת הפעלת מסעדה / בית קפה - ללא אופציה , ערבות בנקאית


דוגמת הסכם / חוזה שכירות למטרת הפעלת מסעדה / בית קפה - עם אופציה , ערבות בנקאית


דוגמת הסכם / חוזה שכירות למטרת הפעלת חנות בגדים - ללא אופציה , ערבות בנקאית


דוגמת הסכם / חוזה שכירות למטרת הפעלת חנות בגדים - ללא אופציה , שטר חוב


דוגמת הסכם / חוזה שכירות למטרת הפעלת חנות בגדים - עם אופציה , ערבות בנקאית


דוגמת הסכם / חוזה שכירות למטרת הפעלת חנות בגדים - עם אופציה , שטר חוב

הסכמים משפטיים ראשי