נגישות:     
  רקע:                    
הסכמים משפטיים

דוגמאות הסכמים משפטיים

בעריכת עורך הדין שרון טל

דוגמאות צוואות


דוגמת צוואה - רווקה מורישה כל רכושה לאדם אחד בלבד


דוגמת צוואה - רווקה מורישה רכושה לאחרים בחלוקה שווה


דוגמת צוואה - רווקה מורישה רכושה לאחרים חלקים שונים


דוגמת צוואה - בת זוג המורישה הכל לבן זוגה


דוגמת צוואה - נשואה מורישה לבעלה בלבד


דוגמת צוואה - נשואה המורישה לבעלה את כל רכושה ולאחר אריכות ימיו יעבור עזבונה בשלמות לילדיה


דוגמת צוואה - נשואה ללא ילדים המורישה הכל לבן זוגה שאינו בעלה


דוגמת צוואה - נשואה המורישה לילדיה ולבעלה בחלקים שווים - אחוז שווה לכל אחד


דוגמת צוואה - נשואה המורישה לילדיה ולבעלה בחלקים שונים - אחוז שונה לכל אחד


דוגמת צוואה - נשואה המורישה לילדיה ולבעלה חלקים שונים


דוגמת צוואה - נשואה המורישה הכל לבתה בלבד


דוגמת צוואה - נשואה המורישה הכל לבנה בלבד


דוגמת צוואה - נשואה המורישה לילדיה בלבד בחלקים שווים - אחוז שווה לכל אחד


דוגמת צוואה - נשואה המורישה לילדיה בלבד בחלקים שונים - אחוז שונה לכל אחד


דוגמת צוואה - נשואה המורישה לילדיה בלבד חלקים שונים


דוגמת צוואה - נשואה המורישה לילדיה ולבן זוגה שאינו בעלה - בחלקים שווים


דוגמת צוואה - נשואה המורישה לילדיה ולבן זוגה שאינו בעלה - בחלקים שונים


דוגמת צוואה - אשה ללא בן זוג המורישה כל רכושה לבתה היחידה בלבד


דוגמת צוואה - אשה ללא בן זוג המורישה כל רכושה לבנה היחיד בלבד


דוגמת צוואה - גרושה המורישה כל רכושה לבתה היחידה בלבד


דוגמת צוואה - גרושה המורישה כל רכושה לבנה היחיד בלבד


דוגמת צוואה - גרושה המורישה לילדיה בלבד בחלקים שווים


דוגמת צוואה - גרושה המורישה לילדיה בלבד בחלקים שונים


דוגמת צוואה - אלמנה המורישה כל רכושה לבתה בלבד


דוגמת צוואה - אלמנה המורישה כל רכושה לבנה בלבד


דוגמת צוואה - אלמנה המורישה לילדיה בלבד בחלקים שווים - ילדים קטינים


דוגמת צוואה - אלמנה המורישה לילדיה בלבד בחלקים שווים - ילדים גדולים


דוגמת צוואה - אלמנה המורישה לילדיה בלבד חלקים שונים - ילדים גדולים


דוגמת צוואה - אלמנה המורישה לילדיה ולאחרים חלקים שונים


דוגמת צוואה - רווק המוריש כל רכושו לאדם אחד בלבד


דוגמת צוואה - רווק המוריש רכושו לאחרים בחלוקה שווה


דוגמת צוואה - רווק המוריש רכושו לאחרים בחלוקה שונה


דוגמת צוואה - בן זוג המוריש הכל לבת זוגתו


דוגמת צוואה - נשוי המוריש לאישתו בלבד


דוגמת צוואה - נשוי המוריש לאישתו את כל רכושו ולאחר אריכות ימיה יעבור עזבונו בשלמות לילדיו


דוגמת צוואה - נשוי ללא ילדים המוריש הכל לבת זוגתו שאינה אישתו


דוגמת צוואה - נשוי המוריש לילדיו ולאשתו בחלקים שווים - אחוז שווה לכל אחד


דוגמת צוואה - נשוי המוריש לילדיו ולאשתו בחלקים שונים - אחוז שונה לכל אחד


דוגמת צוואה - נשוי המוריש לילדיו ולאשתו חלקים שונים


דוגמת צוואה - נשוי המוריש הכל לבתו בלבד


דוגמת צוואה - נשוי המוריש הכל לבנו בלבד


דוגמת צוואה - נשוי המוריש לילדיו בלבד בחלקים שווים - אחוז שווה לכל אחד


דוגמת צוואה - נשוי המוריש לילדיו בלבד בחלקים שונים - אחוז שונה לכל אחד


דוגמת צוואה - נשוי המוריש לילדיו בלבד חלקים שונים


דוגמת צוואה - נשוי המוריש לילדיו ולבת זוגתו שאינו בעלה - בחלקים שווים


דוגמת צוואה - נשוי המוריש לילדיו ולבת זוגתו שאינו בעלה - בחלקים שונים


דוגמת צוואה - גבר ללא בת זוג המוריש כל רכושו לבתו היחידה בלבד


דוגמת צוואה - גבר ללא בת זוג המוריש כל רכושו לבנו היחיד בלבד


דוגמת צוואה - גרוש המוריש כל רכושו לבתו היחידה בלבד - כולל מזונות מן העזבון , דאגה לבריאות , חינוך והשכלה


דוגמת צוואה - גרוש המוריש כל רכושו לבנו היחיד בלבד - כולל מזונות מן העזבון , דאגה לבריאות , חינוך והשכלה


דוגמת צוואה - גרוש המוריש לילדיו בלבד בחלקים שווים - כולל מזונות מן העזבון , דאגה לבריאות , חינוך והשכלה


דוגמת צוואה - גרוש המוריש לילדיו בלבד בחלקים שונים - כולל מזונות מן העזבון , דאגה לבריאות , חינוך והשכלה


דוגמת צוואה - אלמן המוריש כל רכושה לבתו בלבד


דוגמת צוואה - אלמן המוריש כל רכושה לבנו בלבד


דוגמת צוואה - אלמן המוריש לילדיו בלבד בחלקים שווים - ילדים קטינים


דוגמת צוואה - אלמן המוריש לילדיו בלבד בחלקים שווים - ילדים גדולים


דוגמת צוואה - אלמן המוריש לילדיו בלבד חלקים שונים - ילדים גדולים


דוגמת צוואה - אלמן המוריש לילדיו ולאחרים חלקים שונים


דוגמת צוואה - אדם המוריש רכושו לאחרים בחלוקה שווה ולאחד מהם על תנאי מיוחד שאותו יורש חייב לקיימו כדי לזכות בחלקו בעזבון


דוגמת צוואה - אדם המוריש רכושו לאחרים בחלוקה שונה ולאחד מהם על תנאי מיוחד שאותו יורש חייב לקיימו כדי לזכות בחלקו בעזבון


דוגמת צוואה - הטלת חיובים על יורש להקצות אחוז מהכנסות העזבון לעמותה X למשך מספר שנים


דוגמת צוואה - אישה בהריון העתידה לעבור ניתוח קיסרי ולהיות אם חד הורית ואשר מורישה כל רכושה לבתה היחידה שתיוולד - כולל ציווי רוחני ודאגה לחינוכה ועתידה


דוגמת צוואה - אישה בהריון העתידה לעבור ניתוח קיסרי ולהיות אם חד הורית ואשר מורישה כל רכושה לבנה היחיד שיוולד - כולל ציווי רוחני ודאגה לחינוכו ועתידו


דוגמת צוואה הדדית ומשותפת - שתי צוואות הדדיות - שיריון הדדי של הדירה לבן יחיד בוגר


דוגמת צוואה הדדית ומשותפת - שתי צוואות הדדיות - שיריון הדדי של הדירה לבת יחידה בוגרת


דוגמת צוואה הדדית ומשותפת - שתי צוואות הדדיות - שיריון הדדי של הדירה לבן יחיד קטין


דוגמת צוואה הדדית ומשותפת - שתי צוואות הדדיות - שיריון הדדי של הדירה לבת יחידה קטינה


דוגמת צוואה הדדית ומשותפת - שתי צוואות הדדיות - שיריון הדדי של הדירה לילדים - ילדים בוגרים


דוגמת צוואה הדדית ומשותפת - שתי צוואות הדדיות - שיריון הדדי של הדירה לילדים - ילדים קטנים


דוגמת צוואה הדדית ומשותפת - שתי צוואות הדדיות - שיריון הדדי של הדירה לבן יחיד בוגר


דוגמת צוואה הדדית ומשותפת - שתי צוואות הדדיות - שיריון הדדי של הדירה לבת יחידה בוגרת


דוגמת צוואה הדדית ומשותפת - שתי צוואות הדדיות - שיריון הדדי של הדירה לבן יחיד קטין


דוגמת צוואה הדדית ומשותפת - שתי צוואות הדדיות - שיריון הדדי של הדירה לבת יחידה קטינה


דוגמת צוואה הדדית ומשותפת - שתי צוואות הדדיות - שיריון הדדי של הדירה לילדים - ילדים בוגרים


דוגמת צוואה הדדית ומשותפת - שתי צוואות הדדיות - שיריון הדדי של הדירה לילדים - ילדים קטנים


קישורים רלבנטיים:

הסכמים משפטיים ראשי