נגישות:     
  רקע:                    
הסכמים משפטיים

דוגמאות הסכמים משפטיים

בעריכת עורך הדין שרון טל

דוגמאות הסכמי גירושין


דוגמת הסכם גירושין בין בני זוג שכירים - ללא ילדים עם דירה ללא משכנתא - חלוקת רכוש באופן שווה


דוגמת הסכם גירושין בין בני זוג שכירים - ללא ילדים עם דירה - קיימת משכנתא - חלוקת רכוש באופן שווה


דוגמת הסכם גירושין בין בני זוג האישה שכירה והאיש בעל חברה בעמ - ללא ילדים עם דירה ללא משכנתא - חלוקת רכוש באופן שווה


דוגמת הסכם גירושין בין בני זוג האיש שכיר והאישה בעלת חברה בעמ - ללא ילדים עם דירה - קיימת משכנתא - חלוקת רכוש באופן שווה


דוגמת הסכם גירושין בין בני זוג האישה בעלת חברה בעמ והאיש בעל חברה בעמ - ללא ילדים עם דירה ללא משכנתא - חלוקת רכוש באופן שווה


דוגמת הסכם גירושין בין בני זוג האיש בעל חברה בעמ והאישה בעלת חברה בעמ - ללא ילדים עם דירה - קיימת משכנתא - חלוקת רכוש באופן שווה


דוגמת הסכם גירושין בין בני זוג שכירים - ללא ילדים עם דירה ללא משכנתא - חלוקת רכוש באופן שווה


דוגמת הסכם גירושין בין בני זוג שכירים - ללא ילדים עם דירה - קיימת משכנתא - חלוקת רכוש באופן שווה


דוגמת הסכם גירושין בין בני זוג האישה שכירה והאיש בעל חברה בעמ - ללא ילדים עם דירה ללא משכנתא - חלוקת רכוש באופן שווה


דוגמת הסכם גירושין בין בני זוג האיש שכיר והאישה בעלת חברה בעמ - ללא ילדים עם דירה - קיימת משכנתא - חלוקת רכוש באופן שווה


דוגמת הסכם גירושין בין בני זוג האישה בעלת חברה בעמ והאיש בעל חברה בעמ - ללא ילדים עם דירה ללא משכנתא - חלוקת רכוש באופן שווה


דוגמת הסכם גירושין בין בני זוג האיש בעל חברה בעמ והאישה בעלת חברה בעמ - ללא ילדים עם דירה - קיימת משכנתא - חלוקת רכוש באופן שווה


דוגמת הסכם גירושין בין בני זוג שכירים ללא דירה - הכולל מזונות ילדים , משמורת ילדים , הסדרי ראייה וחלוקת המטלטלין


דוגמת הסכם גירושין בין בני זוג שכירים בעלי דירה עם משכנתא - הכולל מזונות ילדים , משמורת ילדים , הסדרי ראייה וחלוקת המטלטלין


דוגמת הסכם גירושין בין בני זוג שכירים בעלי דירה ללא משכנתא - הכולל מזונות ילדים , משמורת ילדים , הסדרי ראייה וחלוקת המטלטלין


דוגמת הסכם גירושין בין בני זוג שכירים בעלי דירה עם משכנתא ומגרש - הכולל מזונות ילדים , משמורת ילדים , הסדרי ראייה וחלוקת המטלטלין


דוגמת הסכם גירושין בין בני זוג שכירים בעלי דירה ומגרש ללא משכנתא - הכולל מזונות ילדים , משמורת ילדים, הסדרי ראייה וחלוקת המטלטלין


דוגמת הסכם גירושין בין בני זוג - האישה שכירה והאיש בעל חברה בעמ - ללא דירה - הכולל מזונות ילדים , משמורת ילדים , הסדרי ראייה וחלוקת המטלטלין


דוגמת הסכם גירושין בין בני זוג - האיש שכיר והאישה בעלת חברה בעמ - ללא דירה - הכולל מזונות ילדים , משמורת ילדים , הסדרי ראייה וחלוקת המטלטלין


דוגמת הסכם גירושין בין בני זוג - האישה שכירה והאיש בעל חברה בעמ - עם דירה בבעלות משותפת ממושכנת - הכולל מזונות ילדים , משמורת ילדים , הסדרי ראייה וחלוקת המטלטלין


דוגמת הסכם גירושין בין בני זוג - האיש שכיר והאישה בעלת חברה בעמ - עם דירה בבעלות משותפת ללא משכנתא - הכולל מזונות ילדים , משמורת ילדים , הסדרי ראייה וחלוקת המטלטלין


דוגמת הסכם גירושין בין בני זוג - האישה שכירה והאיש בעל חברה בעמ - עם דירה בבעלות משותפת ללא משכנתא - הכולל מזונות ילדים , משמורת ילדים , הסדרי ראייה וחלוקת המטלטלין


דוגמת הסכם גירושין בין בני זוג - האיש שכיר והאישה בעלת חברה בעמ - עם דירה בבעלות משותפת ללא משכנתא - הכולל מזונות ילדים , משמורת ילדים , הסדרי ראייה וחלוקת המטלטלין


דוגמת הסכם גירושין בין בני זוג - האישה שכירה והאיש בעל חברה בעמ - עם דירה ומגרש בבעלות משותפת ללא משכנתא - הכולל מזונות ילדים , משמורת ילדים , הסדרי ראייה וחלוקת המטלטלין


דוגמת הסכם גירושין בין בני זוג - האיש שכיר והאישה בעלת חברה בעמ - עם דירה ומגרש בבעלות משותפת ללא משכנתא - הכולל מזונות ילדים , משמורת ילדים , הסדרי ראייה וחלוקת המטלטלין


דוגמת הסכם גירושין בין בני זוג שכירים ללא דירה - הכולל משמורת משותפת וחלוקת המטלטלין


דוגמת הסכם גירושין בין בני זוג שכירים בעלי דירה עם משכנתא - הכולל משמורת משותפת וחלוקת המטלטלין


דוגמת הסכם גירושין בין בני זוג שכירים בעלי דירה ללא משכנתא - הכולל משמורת משותפת וחלוקת המטלטלין


דוגמת הסכם גירושין בין בני זוג שכירים בעלי דירה עם משכנתא ומגרש - הכולל משמורת משותפת וחלוקת המטלטלין


דוגמת הסכם גירושין בין בני זוג שכירים בעלי דירה ומגרש ללא משכנתא - הכולל מזונות ילדים , משמורת ילדים, הסדרי ראייה וחלוקת המטלטלין


דוגמת הסכם גירושין בין בני זוג - האישה שכירה והאיש בעל חברה בעמ - ללא דירה - הכולל משמורת משותפת וחלוקת המטלטלין


דוגמת הסכם גירושין בין בני זוג - האיש שכיר והאישה בעלת חברה בעמ - ללא דירה - הכולל משמורת משותפת וחלוקת המטלטלין


דוגמת הסכם גירושין בין בני זוג - האישה שכירה והאיש בעל חברה בעמ - עם דירה בבעלות משותפת ממושכנת - הכולל משמורת משותפת וחלוקת המטלטלין


דוגמת הסכם גירושין בין בני זוג - האיש שכיר והאישה בעלת חברה בעמ - עם דירה בבעלות משותפת ללא משכנתא - הכולל משמורת משותפת וחלוקת המטלטלין


דוגמת הסכם גירושין בין בני זוג - האישה שכירה והאיש בעל חברה בעמ - עם דירה בבעלות משותפת ללא משכנתא - הכולל משמורת משותפת וחלוקת המטלטלין


דוגמת הסכם גירושין בין בני זוג - האיש שכיר והאישה בעלת חברה בעמ - עם דירה בבעלות משותפת ללא משכנתא - הכולל משמורת משותפת וחלוקת המטלטלין


דוגמת הסכם גירושין בין בני זוג - האישה שכירה והאיש בעל חברה בעמ - עם דירה ומגרש בבעלות משותפת ללא משכנתא - הכולל משמורת משותפת וחלוקת המטלטלין


דוגמת הסכם גירושין בין בני זוג - האיש שכיר והאישה בעלת חברה בעמ - עם דירה ומגרש בבעלות משותפת ללא משכנתא - הכולל משמורת משותפת וחלוקת המטלטלין

דוגמאות הסכמי יחסי ממון


דוגמת הסכם / חוזה יחסי ממון בין בני זוג - דירת מגורים בבעלות האישה


דוגמת הסכם / חוזה יחסי ממון בין בני זוג - דירת מגורים בבעלות האיש


דוגמת הסכם / חוזה יחסי ממון בין בני זוג - דירת מגורים בבעלות האיש ודירה בבעלות האישה


דוגמת הסכם / חוזה יחסי ממון בין בני זוג - דירת מגורים בבעלות האישה ודירה בבעלות האיש


דוגמת הסכם / חוזה יחסי ממון בין בני זוג - דירת מגורים בבעלות האיש ודירה בבעלות האישה ומגרש בבעלות האיש


דוגמת הסכם / חוזה יחסי ממון בין בני זוג - דירת מגורים בבעלות האיש ודירה בבעלות האישה ומגרש בבעלות האישה


דוגמת הסכם / חוזה יחסי ממון בין בני זוג עם דירת מגורים בבעלות האיש וחברה בעמ בבעלותו החלקית ו/או מלאה


דוגמת הסכם / חוזה יחסי ממון בין בני זוג עם דירת מגורים בבעלות האישה וחברה בעמ בבעלותה החלקית ו/או מלאה


דוגמת הסכם / חוזה יחסי ממון בין בני זוג עם דירת מגורים בבעלות האיש ודירה בבעלות האישה וחברה בעמ בבעלותו החלקית ו/או מלאה


דוגמת הסכם / חוזה יחסי ממון בין בני זוג עם דירת מגורים בבעלות האישה ודירה בבעלות האיש וחברה בעמ בבעלותה החלקית ו/או מלאה


קישורים רלבנטיים:

הסכמים משפטיים ראשי