נגישות:     
  רקע:                    
הסכמים משפטיים

דוגמאות הסכמים משפטיים

בעריכת עורך הדין שרון טל

דוגמאות הסכמי יחסי ממון


דוגמת הסכם / חוזה יחסי ממון בין בני זוג - דירת מגורים בבעלות האישה


דוגמת הסכם / חוזה יחסי ממון בין בני זוג - דירת מגורים בבעלות האיש


דוגמת הסכם / חוזה יחסי ממון בין בני זוג - דירת מגורים בבעלות האיש ודירה בבעלות האישה


דוגמת הסכם / חוזה יחסי ממון בין בני זוג - דירת מגורים בבעלות האישה ודירה בבעלות האיש


דוגמת הסכם / חוזה יחסי ממון בין בני זוג - דירת מגורים בבעלות האיש ודירה בבעלות האישה ומגרש בבעלות האיש


דוגמת הסכם / חוזה יחסי ממון בין בני זוג - דירת מגורים בבעלות האיש ודירה בבעלות האישה ומגרש בבעלות האישה


דוגמת הסכם / חוזה יחסי ממון בין בני זוג עם דירת מגורים בבעלות האיש וחברה בעמ בבעלותו החלקית ו/או מלאה


דוגמת הסכם / חוזה יחסי ממון בין בני זוג עם דירת מגורים בבעלות האישה וחברה בעמ בבעלותה החלקית ו/או מלאה


דוגמת הסכם / חוזה יחסי ממון בין בני זוג עם דירת מגורים בבעלות האיש ודירה בבעלות האישה וחברה בעמ בבעלותו החלקית ו/או מלאה


דוגמת הסכם / חוזה יחסי ממון בין בני זוג עם דירת מגורים בבעלות האישה ודירה בבעלות האיש וחברה בעמ בבעלותה החלקית ו/או מלאה


קישורים רלבנטיים:

הסכמים משפטיים ראשי