מבזקים מהרשת
  • השופטת שהתכתבה עם נציג הרשות לני"ע לא תדון במעצרים בפרשת בזק