זולו - בית ספר להורים
ילדים לומדים מתוך אורח חייהם
הואאם
לומד להיות עוייןילד חי באווירה של שינאה
לומד להיות פאנטיילד חי באווירה של הסתה
לומד להיות רמאיילד חי באווירה של שקר
לומד להיות חרדילד חי באווירת לעג
לומד להיות נוכלילד חי באווירה של חוסר אמון
לומד להיות אלים ולא נעיםילד חי באווירה של אלימות
לומד לגנותילד חי באווירת ביקורת
לומד להיות אדם עצוב,
והעצב משבית את כוחות הנפש
מנתב אותו לפעלויות שליליות
ילד חי באווירה שלילית

 
הואאם
לומד לאהובילד מוקף חיבה
רוכש ביטחון עצמיילד זוכה לעידוד
לומד צדקילד חי באווירה של אמת
לומד להעריך ולהוקירילד מקבל שבחים
לומד להתחשב ברגשות הזולתילד חי בשיתוף עם אחרים
לומד להיות סבלניילד חי באווירה של סבלנות
לומד להיות בעל דרך ארץילד חי באווירה של נועם הליכות
לומד להיות אדם שמח, אנרגטיילד חי באווירה חיובית

הדרך לשנות את התנהגות הילד שלך - עוברת דרך שינוי ההתנהגות שלך (דיוגינס)
הדפסה