טוהר המשפט

קופסא שחורה - כתבתו של עמנואל רוזן תחקיר טליה אלוני - הסינון האחרון לפני מנוי שופטים בישראל